Nieuws

Nieuwe artikelen

Grootschalige vernietiging natuur in Oosterschelde

De natuurwaarde van grote gebieden in de Oosterschelde gaat momenteel door diverse activiteiten verloren. Wanneer stopt dit wanbeheer? Kan het tij nog keren?

Geen onderzoeksgegevens effect staalslakken op gezondheid Zeeuwse kreeft

Gezien de onschatbare waarde van de Zeeuwse Kreeft vindt SdO dat RWS vóóraf haar onderzoekshuiswerk moet doen. Achteraf monitoren is volstrekt onvoldoende.

Biodiversiteit

Staalslakken en de gevolgen voor biodiversiteit in de Oosterschelde.

Hoe is de Oosterschelde ontstaan?

Een beknopte uitleg over het onstaan van de Oosterschelde zoals we die nu kennen.

RSW: "Staal en fosforslakken, niets mis mee, gebruiken we al jaren?"

Waar hebben we dat eerder gehoord?

Uitvoering vooroeververdediging vertraagd

23 June 2016

De nog uit te voeren bestortingen met staalslak en breuksteen bij Wemeldinge Oost, Wemeldinge West en de Oost-Bevelandpolder, hebben vertraging opgelopen. Volgens de planning van Rijkswaterstaat zou in 2017 begonnen worden met de vooroeververdediging op deze (duik)locaties, maar dat zal niet gaan lukken volgens bronnen bij de rijksdienst. Het is waarschijnlijker dat men pas in 2018 start met de uitvoering.

In magazine DUIKEN staat in het juni-nummer een informatief artikel over de dijkverzwaring bij de Zeelandbrug.

PDF

Vooroeververdediging traject Kattendijke-Wemeldinge-Goese Sas in voorbereiding

13 May 2016

Rijkswaterstaat versterkt al jaren de vooroevers van Zeeuwse dijken. De komende tijd wordt het traject Kattendijke-Wemeldinge-Goese Sas (Zuid-Beveland) voorbereid. Dit traject kent een rijk onderwaterleven en is mede daardoor zeer geliefd bij duikers. Rijkswaterstaat verwacht vóór de zomervakantie (2016) de conceptvergunningaanvraag gereed te hebben. Volgens planning moeten de werkzaamheden eind 2018 worden afgerond.
Ook nu zal Rijkswaterstaat weer staalslakken storten. Door de inzet van o.a. Stichting de Oosterschelde, de Nederlandse Onderwatersportbond én de uitspraak van De Raad van State kiest Rijkswaterstaat voor een uitwerking waarbij de gestorte staalslakken op verschillende manieren (deels) worden afgedekt met breuksteen.
Denk daarbij aan een variant met ribben van breuksteen op locatie Wemeldinge-Oost (nu vooral zacht substraat), een variant met verspreid gestorte breukstenen op locatie Wemeldinge-West (nu een afwisseling van zacht en hard substraat) en breuksteenterrassen op locatie Oost-Bevelandpolder. Op korte termijn verwacht Stichting de Oosterschelde meer van Rijkswaterstaat te vernemen.

Wordt vervolgd.
Zie ook

Raad van State: "Rijkswaterstaat heeft ten onrechte staalslakken gestort" En nu?

1 July 2015

Rijkswaterstaat heeft ten onrechte staalslakken gestort in de Oosterschelde. Dat heeft de Raad van State dinsdag 30 juni uitgesproken in een hoger beroep van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en Stichting de Oosterschelde.

Deze uitspraak is goed nieuws voor de onderwaternatuur in ons Nationaal Park Oosterschelde! Ook voor (kreeften)vissers, natuurliefhebbers, recreanten, duikers en schelpdiertelers, die allemaal belang stellen in een gezonde Oosterschelde, is het goed nieuws. Een óók voor Rijkswaterstaat, want die kunnen (moeten) bij komende vooroeverbestortingen laten zien dat ze technisch véél meer in huis hebben dan de ‘stort and go’ techniek.

Veiligheid voorop, maar alleen maar storten zonder visie op natuurherstel moet nu definitief tot het verleden behoren. Storten en achteraf monitoren ‘wat er van geworden is’ kan niet meer. Grind, breuksteen of staalslakken toepassen al naar wat er op dat moment voorradig is, en dan ‘kijken wat er op wil groeien’ past niet in een nationaal park waar de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied moeten worden gerespecteerd.

Jammer dat de rechter er aan te pas moest komen om de rijksdienst duidelijk te maken dat het (her)inrichten van een ‘groenblauwe en duurzame onderwateretalage’ beter past bij de eigen visies op een duurzame toekomst, zoals onder andere omschreven in de ‘Scenariostudie RWS 2020’.

 

(Foto Ron Offermans. Grindwoestijn op stortlocatie Levensstrijd, Schouwen-Duiveland. Dit is één van de drie locaties waarvan de vergunning is vernietigd door de Raad van State)

Duikers krijgen deels gelijk van Raad van State in strijd om staalslakken

30 June 2015

PZC: De Raad van State heeft de in 2013 door de Provincie Zeeland verleende vergunning voor het storten van staalslakken in de Oosterschelde bij Burghsluis, de Schelphoek en Zierikzee vernietigd. De Nederlandse Onderwatersportbond en Stichting de Oosterschelde hadden om vernietiging van het besluit om vergunning te verlenen gevraagd.

Volgens het rechtscollege is verzuimd vooraf onderzoek in te stellen naar de oorspronkelijke natuurwaarden, iets wat in een Natura 2000-gebied had moeten gebeuren. Overigens zijn de staalslakken al gestort. Een verzoek aan de Raad van State om in afwachting van deze uitspraak de vergunning op te schorten werd vorig jaar augustus afgewezen. Tegen het gebruik van staalslakken voor het verbeteren van de vooroevers van de dijken heeft de Raad van State op zich geen bezwaren, blijkt uit de uitspraak, omdat niet zeker is dat ander materiaal dan staalslakken een ecologische meerwaarde zou hebben 

BRON
 
 
(Foto: Zeegrind / Ron Offermans, Sdo)
 

"Eco-toplaag" Oost Bevelandpolder-Wemeldinge op een bed van staalslakken?

23 April 2015

Op uitnodiging van Rijkswaterstaat heeft Stichting de Oosterschelde op 22 april deelgenomen aan de workshop ‘ecologische toplaag’. Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft een budget gekregen voor de aanleg van een ‘ecologische toplaag’ op de staalslakken die men in de tweede helft van 2016 bij de vooroeverbestorting wil gaan storten op de locaties Oost Bevelandpolder (Goese Sas), Wemeldinge West en Wemeldinge Oost (cluster 3). Hier bevinden zich bekende duiklocaties.


Een ‘eco-toplaag’ is in beginsel een goede gedachte, maar de optie om staalslakken alleen af te dekken met een laagje breuksteen (eco-toplaag) vindt Stichting de Oosterschelde onvoldoende. In de eerste plaats ziet de stichting liever geen staalslakken in de Oosterschelde en in de tweede plaats herstel je met een ‘laag breuksteen op een bed van staalslakken’ niet de huidige rijkdom aan onderwaterleven die mede het gevolg is van een zeer gevarieerd en vaak steil onderwaterlandschap. Tijdens de workshop heeft Stichting de Oosterschelde aangereikt dat de rijksdienst alle technische middelen moet beproeven om een zo gevarieerd mogelijk onderwaterlandschap te maken, zodat het zeeleven maximaal kan herstellen.


De ideeën en alternatieven die door Stichting de Oosterschelde, de Nederlandse Onderwatersportbond en vertegenwoordigers van de visserijsector werden aangereikt tijdens deze workshop, worden meegenomen in de ontwerpfase van de vooroeverbestorting. Het is de bedoeling dat dit ontwerp eerst ter inzage wordt aangeboden aan betrokkenen.


Wordt vervolgd (…)


(Foto's: Vooroeverbestortingen cluster 3 Bevelanden)