Gastenboek

Welkom op de gastenpagina van Stichting De Oosterschelde.
Hier kunt u schrijven wat u vindt van onze initiatieven en acties.
Misschien heeft u juist ideeën of suggesties voor alternatieven.

Jhr. Drs. Werner von Scheibler
15 October 2011, 21:18
Beroepshalve ben ik in contact gekomen met partijen die staalslakken in de Oosterschelde toepassen in de oeverbescherming. Ik ben als milieudeskundige bekend met staalslakken en weet dat het grootste gevaar niet de uitloging van zware metalen is (hoewel er maar een zeer beperkt aantal stoffen wordt geanalyseerd), maar het gehalte aan ongebluste kalk. Dat veroorzaakt een pH 13-14 in het water, gelijk aan het storten van geconcentreerd natronloog! Tot voor kort mochten staalslakken daarom nooit in contact met oppervlaktewater komen. Met de versoepeling van de regels mag dit nu wel, mits aangetoond is dat dit geen schade veroorzaakt. Ik zie in geen van de onderzoeksrapporten iets over de pH risico's staan. Ik zal hier nog een advies over schrijven, maar wil hier alvast melden dat de toepassing van staalslakken in de Oosterschelde onvoldoende is onderzocht op de risico's van deze ongebluste kalk. Ook de definitie van nuttige toepassing van een afvalstof moet kritischer worden bekeken in dit geval.
Fred de Gast
6 September 2011, 10:10
Interessant stukje over het mosselzaad. Eerste keer dat ik daar iets van verneem.
Jeroen
10 September 2010, 16:48
Goed te lezen dat jullie via allerlei procedures nog steeds actief zijn.
Zet jullie goede werk voort!
Stichting de Oosterschelde
7 July 2010, 08:19
Beste Jako,

Dank voor je mailbericht.

Stichting de Oosterschelde maakt zich zorgen om de schadelijke effecten van staalslakken. Zowel van de uitloging van zware metalen in het water/milieu als de ophoping van zware metalen van organismen die op de staalslakken gaan groeien (wat uiteindelijk in de voedselketen terecht komt) verwachten wij schadelijke effecten op termijn.

Er is nog weinig bekend over de effecten hiervan aangezien nog niet op deze enorme schaal staalslakken zijn gestort in zout stromend water. RWS heeft hier ook geen onderzoek naar gedaan.

Twee jaar geleden is bij de Schelphoek in de Oosterschelde een noodstorting gedaan van staalslakken. Hier heeft een eerste nulmeting plaatsgevonden in opdracht van RWS. Conclusie van deze nulmeting is dat slechts een zeer beperkt aantal soorten is teruggekeerd en dat bovendien een groot deel van de staalslakken onbegroeid zijn gebleven.

Dit zijn dus ongunstige voortekens! Tegelijkertijd kunnen hier nog geen harde conclusies uit getrokken worden aangezien het jaren duurt voordat er enig biologisch / ecologisch evenwicht is bereikt na de staalslakkenstort. Kortom; over de lange termijn effecten is nog steeds niets bekend. In zoet water (stilstaand) heeft het gebruik van staalslakken in het verleden geleid tot vervuiling en massale vissterfte. Ook een duidelijk teken dat het materiaal niet goed is voor het milieu en de natuur.

Stichting de Oosterschelde is van mening dat bij deze onduidelijkheid sowieso afgezien moet worden van dubieus materiaal als staalslakken. De Oosterschelde is niets voor niets een nationaal park, waar bovendien ook voedsel wordt gewonnen (visserij, mosselen, oesters). Er zijn natuurvriendelijke alternatieven voor handen.

Met vriendelijke groet,
Stichting de Oosterschelde
Joop
6 July 2010, 21:29
Hallo Jaco, Geweldig zoals je het opsomt, klopt allemaal! We moeten ons blijven inzetten voor al deze punten.
Meer mensen moeten roepen hoe supermooi de Oosterschelde tot voor kort was en op een aantal afwachtende plekken nog steeds is. En wat wil de huidige generatie er aan energie en geld voor uit geven??. Het mooie basalt en Vilvoortse gesteente moet maar bij warm weer riekende gietasfal worden, of in gunstigste geval:superromantisch beton.
Weet je wat ik nu vind? Het kan aan mij liggen, maar ik lees over fiets en wandeltochten langs de prachtige zeedijken, hoe mooi de gele steenkorstmossen zijn. Korstmossen die lichtgevend geel prijken op het zeskantige natuurgesteenten die nu , hoe schamel, ons cultuurerfgoed blijken te zijn. Ik zou een oproep willen doen aan iedereen: ga kijken hoe mooi dat is.
Is gietasfalt nou zo erg?
foute opmerking misschien ?? :
Voordat je je moeder verkoopt...
denk nog eenmaal na

Niet dat ik gietasfalt nooit ergens oke vind. Maar niet over de mooie dijken, zoals ik die heb gekend heb en waar ik voor opkom
Jako
5 July 2010, 14:02
Laatst sprak ik iemand die bijna zijn hele leven bij RWS heeft gewerkt. Een van zijn taken was het inventariseren van zoutminnende planten op de kwelders. Kennelijk heeft RWS daar programma's voor, terecht overigens. De kwelders zijn intussen allang aangemerkt als kwetsbaar gebied en er zijn de nodige beheersmaatregelen genomen om deze gebieden te beschermen tegen erosie.

Vanuit dit perspectief is het voor mij onbegrijpelijk dat RWS zo lichtzinnig omgaat met andere stukken Oosterschelde, die een even hoge natuurwaarde hebben. Dijktalud, dijkoevers die misschien weerbarstiger zijn (je breekt er zomaar een been als je niet oppast), maar die minstens zoveel bijzondere flora en fauna een passende leefomgeving bieden. Wie giet er nu giftig asfalt in de Oosterschelde? Wie heeft het plan bedacht om restafval van de Hoogovens in de Oosterschelde te storten? Alsof er in NL geen ander puin meer beschikbaar zou zijn... Ongevaarlijk puin wat de al eerder genoemde flora en fauna binnen de korte keren zou koloniseren...

Mijn ideeën zijn:
- Compenseer de dooie dijkvakken met extra en ongevaarlijke puinstort (gelimiteerd, op bepaalde plaatsen). Hier kan het bijzondere onderwaterleven zich ongebreideld en ongestoort uitbreiden. Op deze manier worden tevens kunstmatige paaigebieden voor bepaalde vissoorten geschapen.
- Verklaar een aantal dijkvakken tot verboden terrein en verbied alle verstorende activiteiten zoals bv. het rapen van alikruiken en oesters (uiteraard rekening houdend met belangen van sportvissers waar ik er zelf ook een van ben). Maar de consumptiedruk wordt volgens mij veel te groot op veel taluds. Waar vind je bijvoorbeeld nog grote alikruiken? Zie het dijkvak bij Koudekerke (Schouwen). Ik raapte daar enkele jaren geleden binnen een kwartier een flesje alikruiken voor eigen consumptie. Moet je nu eens gaan kijken op dat stuk, het talud is finaal leeggeraapt, waarschijnlijk voor de handel want het leegrapen moet binnen een paar weken zijn gebeurd.
- Bouw het gebruik van giftig lood in de sportvisserij af en bedenk alternatieve materialen. Hoeveel kilo lood verdwijnt er jaarlijks in de Oosterschelde? Het moet een onvoorstelbare hoeveelheid zijn. Zeer schadelijk voor mens, dier en onderwaterplant! Ik meen dat Denemarkten het gebruik van lood voor de zeevisserij al heeft geboden. Er moeten dus allang alternatieven bestaan.
- Ook in overleg met de sportvisserij: als sportvissers aantoonbaar hun troep niet willen opruimen, dan moeten passende sancties worden getroffen, bijvoorbeeld tijdelijk verbod om op het betreffende dijkvak te vissen (bijvoorbeeld de rest van het jaar), verbetert de situatie niet, dan permanente sluiting. Verplicht vissers tevens hun lood en vislijnen - vaak met haken en al - die afgebroken zijn op te ruimen (laten de sportvissers desnoods een jaarlijkse opruimdag organiseren).
- Roep een halt toe aan stropen, een taak voor de politiediensten. Laatst zag ik in het Slaak bij Sint-Philipsland een professionele sloep en dito buitenboodmotor letterlijk als een idioot te keer gaan met zijn sloep in een van de kreken in het kwelder. Hij had natuurlijk eerst de monding van de kreek afgezet met een warnet... Ik heb er een melding van gemaakt maar heb niet de illusie dat politie er iets mee heeft gedaan, bij een eerdere melding reageerden ze ook nogal laks.
- De wethandhaver dient er nauwlettend op toe te zien dat verboden gebied daadwerkelijk niet wordt betreden voor het rapen van kokkels, steken van zeeaas, etc. Wethandhaver: neemt u taken eens wat serieuzer! Over kokkelsterfte gesproken: zie maar eens wat toeristen elk zomers weekend aanrichten bij de Philipsdam. Petje af hoor voor die toeristen die zich tegoed doen aan het fruits de mer, zij lusten die tenminste, maar de druk op het gebied is simpelweg te hoog en bovendien is het verboden gebied. Laat dit gebied aan scholekster, zilverplevier en andere wadvogels.
Joop
14 June 2010, 22:42
Vandaag las ik de krant weer "ons eiland"en gisteren werd er een fietstocht van 56 km georganiseerd langs de Oosterschelde om de steenkorstmos of Groot dooiermos( Xantoria parietiena) , die prachtig orange kleurt op de basaltglooiingen....Mensen, mensen, hoe diep triest....jullie zijn echt te laat....alles is overgoten met goddeloze gietasfalt die er precies zo uitziet als ruwe olie uit een olietanker die in tweeen brak. RWS, hoe aardig de personen altijd weer zijn....ze blinken uit in smakelooosheid. Cultuur/natuurbarbaren moet ik helaas zeggen
Toine de Haas
6 June 2010, 20:21
We kwamen s'morgens (dond 27 mei) aan onder de zeelandbrug waar we Felice tegen het lijf liepen. Ze begroette ons als oude vrienden (Ik zag haar pas voor de derde maal) en gaf ons(Mieke, Gijs en Maarten) het gevoel of we in een vertrouwd nest terechtkwamen. Ze heeft ons de nieuwe onderwatersituatie uitgelegd. Ze vermelde zijdelings dat ze met Joop een beetje werk had gehad om in het nieuwe paargebied wat stokjes neer te zetten. Nadat we ons duikklaar hadden gemaakt zijn we op haar aanwijzingen gaan duiken. We kwamen in een voor Sepia's gemaakte speeltuin terecht welke voor ons duikers een fantastische duikervaring werd.
Overal stonden tentjes en bij de meeste waren of eieren afgezet of er waren parende danwel eierafzettende Sepia's aanwezig. Maximaal 11 Sepia's bij een tentje. Felice en Joop: CHAPEAU.
Toen Joop ook nog onze duikflessen naar de auto vervoerde was de eerste duik helemaal perfect. De tweede duik was een afspiegeling van de eerste.
Ik heb ongeveer 600 duiken gemaakt waarvan 500 in Nederland; deze twee duiken zitten zeker in de top tien.
Felice en Joop Ik mag hopen dat jullie je inspanningen betaald krijgen met de voorspoedige populatie's van niet alleen Sepia's maar allerlei organismen in "jullie Oosterschelde".

Namens een paar erg enthousiaste duikers.
Fam. Barri
19 May 2010, 17:43
Beste Stichting,

vandaag hebben onze kinderen veel kreukels en mossels van de stenen op het strand bij Ritthem ( Westerschelde) afgehaald.
Nu vragen wij ons af of je deze zou kunnen eten of zijn deze vervuild, ( zware metalen)?

groeten,
Fam. Barri
Vincent Koenders
25 February 2010, 08:29
Jullie zijn nog steeds goed bezig,
kijken of jullie achterban wat groter te krijgen is [draagvlak]
tot laters
Vincent Koenders
v.koenders@hccnet.nl

Naam:
Bericht: