Gastenboek

Welkom op de gastenpagina van Stichting De Oosterschelde.
Hier kunt u schrijven wat u vindt van onze initiatieven en acties.
Misschien heeft u juist ideeën of suggesties voor alternatieven.

Klaas Haeser
8 November 2009, 20:26
Om deze stichting in leven te houden, heeft zeer belangrijke stichting met spoed sponsoren nodig. Ik denk dat de vriendengroep van de stichters van deze stichting hierin een voorbeeld kan geven door een donateurschap aan te gaan met deze stichting.
Omdat niet iedereen er tijd in kan steken om deze stichting met hand en spandiensten te kunnen ondersteunen, vind ik dat we misschien wel financieel kunnen bijdragen.
Ik stel voor: iedere duiker die gebruikmaakt van de Oosterschelde duikstekken draagt per maand ? 5,= aan de stichting.
We hebben er toch allemaal plezier van, van dit prachtige duikgebied!!!
Marcel Feron
7 November 2009, 13:35
Intens jammer dat dit nodig is. In Nederland heeft iedereen de mond vol van respect voor het milieu, en duurzaamheid. De Oosterschelde kent een prachtige biodiversiteit, waar heel veel mensen van genieten. Op ons rust de morele plicht om het natuurschoon waar wij nu nog over beschikken ook te bewaren voor de generaties van de toekomst. Als wij nu vervuilend materiaal gaan storten in deze omgeving zadelen wij de volgende generaties op met een probleem. Of hebben we niet geleerd van de Volgermeerpolder, Lekkerkerk, etc?
Silvia Waajen
7 November 2009, 09:10
Mooie site, alleen erg jammer dat hij nodig is. Terwijl enkele kilometers verder plan Tureluur voor de vogels klaarligt. Terwijl er discussie is over uitdieping van de Westerechelde, met natuurcompensatie! Inlaten in Grevelingen en Veerse meer om de waterkwaliteit te verbeteren. En natuurpark Oosterschelde wordt volgestort met staalslakken!!! Ik kan het hier in Nederland even niet meer volgen.

Hoe dan ook erg veel succes.
Silvia
http://www.onderwaterwereld.org/

Debbie & Thijs
5 November 2009, 23:39
Onze steun hebben jullie alvast...

Hopen dat de Thoolse raad meewerkt ;-)

Sponsors? Hoe hebben jullie dat voor ogen? 10 of minimaal 1000 euro
Marloes Otten, Duikgids Zeeland
5 November 2009, 10:50
Goed initiatief!
Arne Kuilman
4 November 2009, 17:56
Prima initiatief! En nu maar hopen, dat er gerealiseerd wordt dat de Oosterschelde een uniek natuurgebied is, dat zorgvuldig beheerd dient te worden. De soortenrijkdom is er enorm voor Europese maatstaven en met name de Zeelandbrug is een unieke duiklokatie in Europa.
Aline Flemming
3 November 2009, 20:49
Sinds 8 mei 2002 is de Oosterschelde officieel een nationaal park. De rijkdom van de Oosterschelde is erg bijzonder. Het is belangrijk dat we voorzichtig omspringen met de prachtige natuur. Om de Oosterschelde als natuurmonument te beschermen zijn er regels omschreven in de Natuurbeschermingswet. Voor de Oosterschelde gelden zowel buitendijks als binnendijks regels. Dit alles staat onder wetgeving bij de site nationale parken, dus ook de Oosterschelde. Daarnaast heeft de provincie de Oosterschelde aangewezen als integraal milieubeschermingsgebied. Ondanks deze status is actie nodig.
Als natuurliefhebber boven - en onderwater steun ik jullie initiatief.
JackieO
3 November 2009, 20:30
De regering zou is op You-Tube moeten kijken.
Er staan veel filmpjes over de oosterschelde en natuurlijk de zeelandbrug.
Dan zien ze zelf wat er beweegt onderwater.
m.v.g JackieO
Klaas Haeser
2 November 2009, 10:16
Een prachtig, en goed plan is deze stichting. Het is goed dat er meer allerte mensen zich verenigen, om ons prachtige cultuur erfgoed te beschermen, zowel boven als onderwater. Het Oostershelde gebied is zeer uniek, en moet door ons die ook zien wat de gevolgen zijn onder de waterspiegel, beschermd worden. Met deze stichting kunnen we ons wat beter naar de niet duikers laten zien, wat we voor een rijkdom bezitten.
Ik wens de initieatief nemers van deze Stichting zeer veel vreugde en succes met het werk wat ze voor ons doen. Geweldig
Groet, Klaas
Jan de Bil
2 November 2009, 00:06
Goed initiatief om deze stichting in het leven te roepen. Mooie Site. Wanneer wordt Nederland wakker?

Naam:
Bericht: