Gastenboek

Welkom op de gastenpagina van Stichting De Oosterschelde.
Hier kunt u schrijven wat u vindt van onze initiatieven en acties.
Misschien heeft u juist ideeën of suggesties voor alternatieven.

FalalejlizEvinc
17 January 2019, 23:48
??? ????????????? ???? ??????
xrumer.gq 5/10/20% discount
SandraprevA
15 January 2019, 17:01
Ritm SCENAR Pro Plus. https://clck.ru/EkPQU Scenar device delivers a non-invasive, interactive electrical stimulation via the patient's skin
WE OFFER ALL KIND OF LOANS
10 January 2019, 04:05
Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Please Fill the Application Form Below:
- Complete Name:
- Loan Amount Needed:
- Loan Duration:
- Purpose Of Loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
Janneke
20 September 2014, 11:53
Ik heb vanmorgen de dvd Oosterschelde, ontdekking onder water gekocht en meteen bekeken. Heel erg mooi gefilmd. Het enige minpuntje vind ik de zachte stem van Jeannette Parramore i.c.m. de harde achtergrond muziek. Je moet het geluid echt hard zetten om haar te horen tussen de vrij zware muziek.
Klaas Haeser
31 March 2014, 08:10
Ondanks jullie zeer goede werk, waar denk ik alle Zeeland duikers blij mee zijn, in ieder geval de hele flora en fauna van de Wereldwijde zoutwatergebieden, is het voor medewerkers van de SdO bijna een onmogelijke zaak om tegen besluitnemers in Den Haag die niets met het onderwatergebeuren hebben, hun te overtuigen van het belang van de Oosterschelde. Graag zou ik als natuurliefhebber zien, dat met name de beroepsvisserij ook eens wat meer aandacht gaat krijgen voor het voortbestaan van hun bedrijfstak. Hiermee doel ik op het zeer grote aantal vistuig dat iedere week wordt uitgezet. Ieder gezond denkend mens die langs de oever van de Oosterschelde/Grevelingen vertoefd, kan zich wel indenken door het zien van alle fuiken, dat alles wat zwemt en kruipt over de bodem, geen kans heeft op overleven. Voor mensen die al wat langer duiken weten dit als geen ander als het over de paling gaat.
Er moet met zeer grote spoed worden onderhandelt met de visserij, dat er zo snel mogelijk gebieden moeten komen waar nooit meer mag worden gevist langs de oevers (al zijn het maar stukken van een paar honderd meter. Hierdoor kunnen onderwater biologen op deze gebieden onderzoek doen, hoe de ontwikkeling van dit prachtige gebied zich ontwikkeld. Sinds dat de stichting er is worden er gelukkig al successen geboekt (radio, TV en schrijvende pers) Een begin is er. Zeer veel succes met alles wat jullie voor ons en de natuur doen. Jullie verdienen een Koninklijke onderscheiding!!!
Adrie
2 September 2013, 16:10
Mooi dat de stichting zich zo inzet op de natuurwaardenbehoud van de Oosterschelde.
Zelf vertoef ik er als sportvisser vaak en woon er ook in de buurt. Wat mij de laatste jaren opvalt is dat er steeds meer netten en fuiken worden geplaatst. Vaak op ondiepe platen en schorren die tot voor kort ongemoeid werden gelaten. Een water als de Oosterschelde zou eigenlijk voor netten en visserschepen verboden moete zijn. Dat zou de natuurwaarden ten goede komen (visstand) en het zou de economische toegevoegde waarde van de sportvisserij een boost geven. Er valt nl. bijna geen visje meer te vangen in de Oosterschelde/
Lotte den Boogert
2 October 2012, 11:55
Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar de besluitsvorming rond de Oosterscheldekering rond 1973-1976, de jaren dat de bouw stil heeft gelegen. Ik ben een 3e jaars student van de Radboud universiteit Nijmegen. Ik zou uw graag mensen willen interviewen uit uw stichting die hierbij betrokken waren en wat uw rol hiervan was en wat de rol van de visserijen in deze periode was. Ik hoop dat u hier geintresseerd in bent. Mijn email adres is : Lottedenboogert@hotmail.com
Desiree Rosier
21 February 2012, 12:53
Beste mensen,

goeie strijd en activiteiten.
Vraag: wij willen graag komen duiken in mei met een groep en ook alle nieuwe duikers in de groep de mogelijkheid bieden om sepia's te zien of , beter nog ,te ervaren .
Welke (locatie) tips heeft u voor ons en hoe kunnen we u helpen ?
Werner von Scheibler
4 February 2012, 17:55
Ik lees dat op 14 februari 2012 een uitspraak van de rechtbank volgt van het beroep van Sdo tegen RWS. Zoals ik in het gastenboek in 2011 schreef is de ongebluste kalk (CaO) het grootste probleem (niet metalen) en dat wordt sterk onderschat. Zoals op de website van Sdo is te lezen bij artikelen (Robbenplaat, 2009) heeft de toepassing van staalslakken bijvoorbeeld tot gevolg dat de pH (zuurgraad) in sloten en beken tot 12 en hoger oploopt, hetgeen gewoon dodelijk is voor alle leven in het water. Ik heb veel van die artikelen gelezen en begrijp dus niet dat die staalslakken gewoon in het water mogen worden gekiept. Ik hoop dat de rechter de Sdo in het gelijk stelt.
Jhr. Drs. Werner von Scheibler
15 October 2011, 21:18
Beroepshalve ben ik in contact gekomen met partijen die staalslakken in de Oosterschelde toepassen in de oeverbescherming. Ik ben als milieudeskundige bekend met staalslakken en weet dat het grootste gevaar niet de uitloging van zware metalen is (hoewel er maar een zeer beperkt aantal stoffen wordt geanalyseerd), maar het gehalte aan ongebluste kalk. Dat veroorzaakt een pH 13-14 in het water, gelijk aan het storten van geconcentreerd natronloog! Tot voor kort mochten staalslakken daarom nooit in contact met oppervlaktewater komen. Met de versoepeling van de regels mag dit nu wel, mits aangetoond is dat dit geen schade veroorzaakt. Ik zie in geen van de onderzoeksrapporten iets over de pH risico's staan. Ik zal hier nog een advies over schrijven, maar wil hier alvast melden dat de toepassing van staalslakken in de Oosterschelde onvoldoende is onderzocht op de risico's van deze ongebluste kalk. Ook de definitie van nuttige toepassing van een afvalstof moet kritischer worden bekeken in dit geval.

Naam:
Bericht: