Gastenboek

Welkom op de gastenpagina van Stichting De Oosterschelde.
Hier kunt u schrijven wat u vindt van onze initiatieven en acties.
Misschien heeft u juist ideeën of suggesties voor alternatieven.

Jako
5 July 2010, 14:02
Laatst sprak ik iemand die bijna zijn hele leven bij RWS heeft gewerkt. Een van zijn taken was het inventariseren van zoutminnende planten op de kwelders. Kennelijk heeft RWS daar programma's voor, terecht overigens. De kwelders zijn intussen allang aangemerkt als kwetsbaar gebied en er zijn de nodige beheersmaatregelen genomen om deze gebieden te beschermen tegen erosie.

Vanuit dit perspectief is het voor mij onbegrijpelijk dat RWS zo lichtzinnig omgaat met andere stukken Oosterschelde, die een even hoge natuurwaarde hebben. Dijktalud, dijkoevers die misschien weerbarstiger zijn (je breekt er zomaar een been als je niet oppast), maar die minstens zoveel bijzondere flora en fauna een passende leefomgeving bieden. Wie giet er nu giftig asfalt in de Oosterschelde? Wie heeft het plan bedacht om restafval van de Hoogovens in de Oosterschelde te storten? Alsof er in NL geen ander puin meer beschikbaar zou zijn... Ongevaarlijk puin wat de al eerder genoemde flora en fauna binnen de korte keren zou koloniseren...

Mijn ideeën zijn:
- Compenseer de dooie dijkvakken met extra en ongevaarlijke puinstort (gelimiteerd, op bepaalde plaatsen). Hier kan het bijzondere onderwaterleven zich ongebreideld en ongestoort uitbreiden. Op deze manier worden tevens kunstmatige paaigebieden voor bepaalde vissoorten geschapen.
- Verklaar een aantal dijkvakken tot verboden terrein en verbied alle verstorende activiteiten zoals bv. het rapen van alikruiken en oesters (uiteraard rekening houdend met belangen van sportvissers waar ik er zelf ook een van ben). Maar de consumptiedruk wordt volgens mij veel te groot op veel taluds. Waar vind je bijvoorbeeld nog grote alikruiken? Zie het dijkvak bij Koudekerke (Schouwen). Ik raapte daar enkele jaren geleden binnen een kwartier een flesje alikruiken voor eigen consumptie. Moet je nu eens gaan kijken op dat stuk, het talud is finaal leeggeraapt, waarschijnlijk voor de handel want het leegrapen moet binnen een paar weken zijn gebeurd.
- Bouw het gebruik van giftig lood in de sportvisserij af en bedenk alternatieve materialen. Hoeveel kilo lood verdwijnt er jaarlijks in de Oosterschelde? Het moet een onvoorstelbare hoeveelheid zijn. Zeer schadelijk voor mens, dier en onderwaterplant! Ik meen dat Denemarkten het gebruik van lood voor de zeevisserij al heeft geboden. Er moeten dus allang alternatieven bestaan.
- Ook in overleg met de sportvisserij: als sportvissers aantoonbaar hun troep niet willen opruimen, dan moeten passende sancties worden getroffen, bijvoorbeeld tijdelijk verbod om op het betreffende dijkvak te vissen (bijvoorbeeld de rest van het jaar), verbetert de situatie niet, dan permanente sluiting. Verplicht vissers tevens hun lood en vislijnen - vaak met haken en al - die afgebroken zijn op te ruimen (laten de sportvissers desnoods een jaarlijkse opruimdag organiseren).
- Roep een halt toe aan stropen, een taak voor de politiediensten. Laatst zag ik in het Slaak bij Sint-Philipsland een professionele sloep en dito buitenboodmotor letterlijk als een idioot te keer gaan met zijn sloep in een van de kreken in het kwelder. Hij had natuurlijk eerst de monding van de kreek afgezet met een warnet... Ik heb er een melding van gemaakt maar heb niet de illusie dat politie er iets mee heeft gedaan, bij een eerdere melding reageerden ze ook nogal laks.
- De wethandhaver dient er nauwlettend op toe te zien dat verboden gebied daadwerkelijk niet wordt betreden voor het rapen van kokkels, steken van zeeaas, etc. Wethandhaver: neemt u taken eens wat serieuzer! Over kokkelsterfte gesproken: zie maar eens wat toeristen elk zomers weekend aanrichten bij de Philipsdam. Petje af hoor voor die toeristen die zich tegoed doen aan het fruits de mer, zij lusten die tenminste, maar de druk op het gebied is simpelweg te hoog en bovendien is het verboden gebied. Laat dit gebied aan scholekster, zilverplevier en andere wadvogels.
Joop
14 June 2010, 22:42
Vandaag las ik de krant weer "ons eiland"en gisteren werd er een fietstocht van 56 km georganiseerd langs de Oosterschelde om de steenkorstmos of Groot dooiermos( Xantoria parietiena) , die prachtig orange kleurt op de basaltglooiingen....Mensen, mensen, hoe diep triest....jullie zijn echt te laat....alles is overgoten met goddeloze gietasfalt die er precies zo uitziet als ruwe olie uit een olietanker die in tweeen brak. RWS, hoe aardig de personen altijd weer zijn....ze blinken uit in smakelooosheid. Cultuur/natuurbarbaren moet ik helaas zeggen
Toine de Haas
6 June 2010, 20:21
We kwamen s'morgens (dond 27 mei) aan onder de zeelandbrug waar we Felice tegen het lijf liepen. Ze begroette ons als oude vrienden (Ik zag haar pas voor de derde maal) en gaf ons(Mieke, Gijs en Maarten) het gevoel of we in een vertrouwd nest terechtkwamen. Ze heeft ons de nieuwe onderwatersituatie uitgelegd. Ze vermelde zijdelings dat ze met Joop een beetje werk had gehad om in het nieuwe paargebied wat stokjes neer te zetten. Nadat we ons duikklaar hadden gemaakt zijn we op haar aanwijzingen gaan duiken. We kwamen in een voor Sepia's gemaakte speeltuin terecht welke voor ons duikers een fantastische duikervaring werd.
Overal stonden tentjes en bij de meeste waren of eieren afgezet of er waren parende danwel eierafzettende Sepia's aanwezig. Maximaal 11 Sepia's bij een tentje. Felice en Joop: CHAPEAU.
Toen Joop ook nog onze duikflessen naar de auto vervoerde was de eerste duik helemaal perfect. De tweede duik was een afspiegeling van de eerste.
Ik heb ongeveer 600 duiken gemaakt waarvan 500 in Nederland; deze twee duiken zitten zeker in de top tien.
Felice en Joop Ik mag hopen dat jullie je inspanningen betaald krijgen met de voorspoedige populatie's van niet alleen Sepia's maar allerlei organismen in "jullie Oosterschelde".

Namens een paar erg enthousiaste duikers.
Fam. Barri
19 May 2010, 17:43
Beste Stichting,

vandaag hebben onze kinderen veel kreukels en mossels van de stenen op het strand bij Ritthem ( Westerschelde) afgehaald.
Nu vragen wij ons af of je deze zou kunnen eten of zijn deze vervuild, ( zware metalen)?

groeten,
Fam. Barri
Vincent Koenders
25 February 2010, 08:29
Jullie zijn nog steeds goed bezig,
kijken of jullie achterban wat groter te krijgen is [draagvlak]
tot laters
Vincent Koenders
v.koenders@hccnet.nl
Gab Mulder
19 February 2010, 12:24
Fantastisch wat jullie doen.

Ik hoop dat jullie strijd en inspanningen het gewenste resultaat gaan opleveren.

Een schone en staalslakken vrije Oosterschelde.

Veel scucces met jullie goede werk.

Groeten Gab Mulder
Peter Ouwens
17 February 2010, 19:59
Jongens, ik heb de foto's van Ron bekeken en ben hier erg van geschrokken.
Dat jullie hier tegen strijden is een goede zaak wat zeker moet worden uitgebreid.
Als je naar de toekomstige stortplaatsen kijkt besef je dat duiken op de oosterschelde door de werkzaamheden van RWS voorlopig een groot aantal jaren onmogelijk wordt gemaakt. En dat na alle reclame en mooie (zogenaamde?) plannen van de provincie Zeeland. Is dat nu nog wel geloofwaardig? waar waren ze dan? de vrouwen en mannen van de provincie? Ook alle duikers bijelkaar kunnen natuurlijk nog veel doen.
Graag zal ik dan ook jullie stichting doneren, maare is het een idee om duikers uit te nodigen om lid van deze stichting te worden via een verenigingsidee? Vele mensen maken een sterke stem.

Groeten en veel steun van mij.
Peter Ouwens
Hellevoetsluis.
frank v/d meeren
20 January 2010, 09:00
als ik dit allemaal lees wordt ik een beetje moe van onze overheid. in Colijnsplaat moet een hele studie verricht worden over de natuur gevolgen en mogelijke problemen voordat een schop de grond in mag en hier lijkt het een geval van "niet zeuren koppen dicht en storten dan zijn we die zooi kwijt".
Erik Leisink
18 January 2010, 22:52
Beste mensen,

Wij, Stichting de Oosterschelde, zijn blij met al jullie reacties en suggesties.
Blijf ons steunen, ook financieel. Dit kan op 4750037 ten name van Stichting de Oosterschelde onder vermelding van 'donatie'.

RWS heeft, zoals jullie op onze nieuwsrubriek hebben kunnen lezen, afgewezen. Een (helaas) voorspelbare reactie waaruit wederom blijkt dat de overheid (in dit geval RWS) doof is voor alle reacties van deskundigen, biologen en wetenschappers.

Met onze advocaat beraden wij ons op vervolgstappen.

Met vriendelijke groet namens Stichting de Oosterschelde
Erik Leisink
John Schellekens
16 January 2010, 09:26
Met verslagenheid heb ik kennis genomen van de foto's die gemaakt zijn van de gestorte staalslakken. Wat bezield die mensen om dit zo te doen.......ik kan maar 1 ding bedenken......GELD. De overheid zelf heeft er ook al jaren haar mond vol van, we moeten denken aan ons milieu. Kijk naar het duurzaam bouwen, de CO2_uitstoot maar ondertussen? Ze proberen ons burgers gewoon een waas voor de ogen te laten krijgen. Voor geld besparing moet alles wijken, ook het milieu. Veel succes met de strijd, mijn steun hebben jullie.

Naam:
Bericht: