Natuur Oosterschelde

De wierzone biedt schuilplaats en voedsel voor veel dieren.

De Oosterschelde vormt landschappelijk en ecologisch een geheel. Slikken, schorren, dijken, open water en aangrenzende natuurgebieden vormen op zich ook weer aparte ecosystemen. De levensgemeenschappen in deze systemen hebben vaak relaties met elkaar, waardoor de grenzen tussen deze gemeenschappen meestal vervagen.

 

Stichting De Oosterschelde beperkt zich tot het buitendijkse deel van dit ecosysteem omdat het binnendijkse deel reeds voldoende bescherming geniet.

Op de volgende pagina's wordt een algemene indruk gegeven wat er leeft in de Oosterschelde, in het hoofdstuk 'artikelen' zal regelmatig dieper op de materie ingegaan worden. Voor de duidelijkheid zijn er hier wel grenzen getrokken: natuur bovenwater, het intergetijdengebied en natuur onderwater.