Natuur bovenwater

Korstmossen op basaltblokken, wieren op Vilvoortse steen

Een dijk is eigenlijk een kunstmatige rotskust. Blootgesteld aan zon, zout en wind bieden ze plaats aan planten die aangepast zijn aan dit extreme klimaat. Planten die verder nergens in Nederland voorkomen zoals Zeedistels, Zeekool en Alsem. Deze planten trekken op hun beurt weer bijzondere vlinders en andere dieren aan.

Op de helling van vilvoortse zandsteen en basalt ontmoeten land- en zeeplanten elkaar. De felgekleurde korstmossen van het land ontmoeten daar de groene zeewieren.

De huidige dijkvernieuwingen rondom de Oosterschelde zijn noodzakelijk om het achterliggende land te beschermen. Door het materiaalgebruik, zoals gietasfalt, en de werkwijze zal een groot deel van de biodiversiteit verdwijnen. Geen karakteristieke paaltjes meer, asfalt en beton zullen het landschap domineren.