Dijkvernieuwing

Doorsnede dijk met vooroever
 Omvang staalslakkenstort bij de Zeelandbrug
  Illustratie Hans Verhoog

Cluster 1; totale lengte 1.175 meter
Zeelandbrug / De Val, Lokkersnol (Cauwersinlaag) en Schelphoek deel 1

Cluster 2; totale lengte 700 meter
Schelphoek deel 2 en Haven van Burghsluis deel 1

Cluster 3; totale lengte 3.515 meter
Haven van Burghsluis deel 2, Roompot, Westnol, Vlietpolder, Kattendijke, Nieuwe Sluis / De Tetjes en Paal 51/52

Géén onderzoeksgegevens effect staalslakken op gezondheid Zeeuwse Kreeft

Gezien de onschatbare waarde van de Zeeuwse Kreeft vindt SdO dat RWS vóóraf haar onderzoekshuiswerk moet doen. Achteraf monitoren is volstrekt onvoldoende.
 

 

RSW: "Staal en fosforslakken, niets mis mee, gebruiken we al jaren?"

Waar hebben we dat eerder gehoord?

Radio

Stichting de Oosterschelde een uur lang in de ether met Freek Titselaar en muziek van Radiohead.


België-Nederland 2-0

De Belgische premier Herman van Rompuy is president van de Europese Unie en onze zuiderburen bannen staal- en fosforslakken uit hun zoute wateren.

Oesters en zware metalen, een illustratief verhaal uit Australië

De meeste mensen denken bij oesters aan een zilte lekkernij, maar Australische onderzoekers denken bij oesters aan iets heel anders, zij zien deze tweekleppige dieren als barometers voor de waterkwaliteit van onze kustwateren en havens.
Russel Richards, een doctoraal student van de Universiteit van Queensland, heeft ontdekt dat de manier - en het tempo - waarmee oesters de in het zeewater aanwezige metalen accumuleren, sterk afhankelijk is van plaatselijke omstandigheden.

Toetsing primaire waterkeringen door het waterschap

Iedere vijf jaar toetst het Waterschap Zeeuwse Eilanden de primaire waterkeringen (o.a. duinen en dijken) om na te gaan of ze voldoen aan de veiligheidsnorm tegen overstroming. Sterke waterkeringen zijn van groot belang om veilig te kunnen wonen. De dijken en duinen moeten zo veilig en sterk zijn dat ze een storm, die maar eens in de 4.000 jaar voorkomt, kunnen doorstaan

Waarom staalslakken niet deugen

Interview Jeannette Parramore met Rob Leewis, marien bioloog
Uitzending Vroege Vogels 23 augustus 2009

Onderzoek naar zware metalen in mosselen van de Wester- en Oosterschelde

Ook in dit onderzoek worden de accumulatieve eigenschappen van mosselen in relatie tot zware metalen bevestigd.

De concentraties aan zware metalen in mosselen zijn niet alleen afhankelijk van de vervuiling van het water, maar kunnen ook veroorzaakt worden door andere factoren (…) Vooral de opmerkingen over de concentraties aan zware metalen in mosselen uit de Oosterschelde zijn het lezen waard.

"Waarom verdient vooroeververdediging Oosterschelde geen Ecoshape aanpak?"

Ecoshape? We citeren de website: "De Ecoshape-aanpak is gericht op het maken van de volgende stap in de waterbouw: van defensieve ontwerpmethoden, die gericht zijn op het minimaliseren van negatieve effecten naar ontwerpmethoden en ontwerpen die zich richten op het maximaliseren van systeempotenties. Het gaat om planontwikkeling, waarbij beleidsmakers, ontwerpers, uitvoerders en beheerders van projecten gezamenlijk oogmerken als veiligheid, natuurlijkheid, economisch potentieel, leefbaarheid en duurzaamheid met elkaar verenigen en elkaar laten versterken. We gaan leren bouwen met de natuur, in plaats van bouwen met beperking van de gevolgen voor de natuur".

Passende beoordeling zwijgt in alle talen over hoogovenslakken...

Voor de vooroeverversterking [o.a. met staal- en fosforslakken] van de dijken langs de Ooster- en Westerschelde, heeft RWS vergunning gekregen van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.
De vergunning is mede verleend op de door RWS opgestelde “passende beoordeling”.
Dit werkstuk dateert (al) uit 2008 en luistert naar de titel: Passende Beoordeling Steenbestortingen Vooroeververdediging Oosterschelde Locaties Schelphoek, Cauwersinaag en Zuidhoek.
De woorden staalslakken, fosforslakken en/of hoogovenslakken worden echter niet genoemd in de passende beoordeling. Men spreekt van "lading" en "materiaal" als het gaat over het te gebruiken opvulmateriaal. Ook wordt gesproken over "het type materiaal dat door de aannemer wordt ingezet". Of: "met steenachtig materiaal. Hier bovenop komt een erosiebestendige toplaag met granulaat variërend van 40 tot 200 mm". (...)
M.a.w. het is voor de leden van Gedeputeerde Staten onmogelijk geweest om hun oordeel over de effecten van het grootschalige gebruik van staal- en fosforslakken in onze Scheldewateren te baseren op de informatie in deze passende beoordeling (…)

Alternatief plan vooroeverversterking

Herinrichting duikplaats Zeelandbrug

Alternatief vooroever Zeelandbrug

4 Stellingen rondom het gebruik van hoog- ovenslakken

Artikel Stichting De Oosterschelde 3 oktober 2009

 

Robbenplaat vervuild door slakken staal

WIERINGERWERF - In totaal 7000 ton staalslakken van Corus (Hoogovens) hebben voor vervuiling gezorgd op het terrein van de nieuwbouw van HGG Profiling Equipment. De bouw aan de Industrieweg op het bedrijventerrein Robbenplaat in Wieringerwerf is niet stilgelegd (Het Noordhollands Dagblad, 7 juli).

De slakken - die vrijkomen bij de staalbereiding - zijn gebruikt als verharding en zorgen voor wat woordvoerder S. Klein van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier noemt 'brandend water' in de plassen op het terrein, de sloten er omheen en het bassin op het bedrijfsterrein zelf. ,,Als je je hand er in steekt zou je blaren kunnen oplopen,'' zegt wethouder H. van het Kaar van de Wieringermeer. 

Steeds meer verzet tegen stort staalslakken in Wester- en Oosterschelde

Milieuhoogleraar Lucas Reijnders zet grote vraagtekens bij gebruik.
Publicatie Otar september 2009

Kamervragen

Vragen van het lid Koppejan (CDA) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dijk- werkzaamheden in de Oosterschelde (Natura 2000 gebied) en de Westerschelde.
Ingezonden 30 maart 2009

'Slakken toch in Marsdiep gestort'

Het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen verwacht op korte termijn te kunnen beginnen met de omstreden stort van staal- en fosforslakken in het Marsdiep bij Den Helder. (Volkskrant 16 januari 2009)

Staalslakken in de Oosterschelde

Artikelen in Duiken in Beeld