Slakken kunnen binnenkort toch in Marsdiep gestort

Het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen verwacht op korte termijn te kunnen beginnen met de omstreden stort van staal- en fosforslak- ken in het Marsdiep bij Den Helder. De Raad van State tekende maandag weliswaar bezwaar aan tegen de vergunning, maar volgens K. Plug van het schap kan aan de voorwaarden van de raad snel tegemoet worden gekomen.

Van onze verslaggever
AMSTERDAM
De honderdduizend ton slakken zijn afkomstig van Hoogovens en Hoechst. Ze worden gebruikt om de Helderse Zeewering te versterken. De Raad van State vindt dat er eerst meer gegevens over de kwaliteit van de slakken moeten komen, voor ze het water ingaan. Daarnaast moet onderzoek na de stort uitwij- zen hoe het restmateriaal van Hoogovens en Hoechst zich onder water houdt. De kwaliteit van de slakken kan varie?ren. Bij een te hoog gehalte aan kalk en ijzer kunnen ze uit elkaar vallen.

Ook de Waddenvereniging en de gemeente Den Helder, tegenstanders van de stort, gaan ervan uit dat met de uitspraak van de Raad van State de deur open is gezet voor het gebruik van afval van Hoogovens en Hoechst in open water.

Volgens D. Stoppelenburg van de Waddenvereniging heeft de uitspraak verstrekkende gevolgen. 'Voor het eerst wordt de hand gelicht met het internationaal geaccepteerde uitgangspunt dat er niet in open water wordt geloosd voor je precies de effecten daarvan hebt gemeten. Ook anderen kunnen nu de restproducten van Hoogovens in open water gaan gebruiken.'

De Waddenvereniging stelt dat proeven die TNO met de slakken heeft gedaan niets zeggen over de vraag hoe het materiaal zich in het snelstromende Marsdiep zal houden. Het is niet uitgesloten, zegt Stoppelenburg, dat de 250 ton zware metalen uit de slakken vrijkomen en in de Waddenzee belanden. Voor Hoogovens en Hoechst is de verkoop van grote hoeveelheden slakken voor dijkversteviging belangrijk. De bedrijven kunnen het afval moeilijk elders kwijt. Maar ook Hoogovens neemt aan dat snel aan de voor- waarden van de Raad van State kan worden voldaan en dat de stort kan beginnen. Hoogovens heeft het omstreden materiaal al gebruikt voor de dijken rond de eigen Averijhaven bij de sluizen van IJmuiden.

Volkskrant, gepubliceerd op 31 juli 1996 00:00, bijgewerkt op 16 januari 2009 02:55