Visserij

Duurzame visserij

Sdo wil bijdragen aan een ecologische en duurzame visserij in en op de Oosterschelde.

Boomkorvisserij
Veel vissers op platvis zijn gespecialiseerd in het vissen met de boomkor. Een boomkorkotter heeft aan twee kanten grote netten hangen. Aan de voorzijde van de netten slepen zware kettingen over de bodem die de bodem weinig subtiel omwoelen. De schade die daarbij aan de Oosterscheldebodem wordt toegebracht is groot. Bovendien is er veel ongewilde bijvangst die meer dood dan levend overboord gaat. Daardoor staat deze vorm van visserij steeds meer ter discussie.
 
Warrelnetvisserij
Een andere vorm van visserij is de warrelnetvisserij. Een warrelnet is een staand net bestaande uit loshangend netwerk van fijn nylon, waarin vissen en schaaldieren met vinnen en stekels verward raken. Een warrelnet kan vele tientallen meters lang zijn. Deze visserijtechniek veroorzaakt wereldwijd de meeste bijvangst. Ook gaan veel netten verloren, waarna deze netten nutteloos blijven doorvissen (spookvisserij). In onze Zeeuwse wateren wordt zowel legaal als illegaal met dit vistuig gevist.

Sdo stelt beide visserijmethoden ter discussie en pleit voor innovatieve vistechnieken, waarbij duurzaamheid voorop staat.;

Recreatieve staandwant visserij aan banden

Niet zo lang geleden besloot staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw nog om de recreatieve nettenvisserij langs de kust vrij te geven onder het principe van ‘ja, mits’. Niet zo fraai, want dat zou kunnen leiden tot toename van visstroperij, extra handhaving en toename van ongewenste bijvangsten. Om het nog maar niet te hebben over de belemmering die zeevissers ervan ondervinden. Sportvisserij Nederland heeft daarop – mede namens diverse natuurorganisaties – een brief aan de Tweede Kamer gericht.

'Nee, tenzij'
Tezamen met de druk vanuit de Tweede kamer (PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, VVD en SP) heeft dat ertoe geleid dat de staatssecretaris in het Algemeen Overleg van 23 maart jl. heeft toegezegd medio april met een Ministeriële regeling te komen die de recreatieve nettenvisserij verbiedt volgens het principe van ‘nee, tenzij’. Een wezenlijk verschil. Daarbij krijgen de kustgemeentes meer zeggenschap en kunnen zij ieder zelf besluiten of en zo ja onder welke vooraf gestelde voorwaarden eventueel recreatieve nettenvisserij toegestaan wordt. Op deze wijze wordt ongereguleerde staand wantvisserij gelukkig voorkomen.
BRON

Zeehonden gaan vóór mosselen

dinsdag 16 februari 2010 MIDDELBURG - De Roggenplaat in de Oosterschelde moet voor zeehonden blijven. Het dagelijks provinciebestuur verzet zich ertegen dat het ministerie van LNV op een deel van de plaat mosselpercelen wil uitgeven. LNV is dat van plan omdat bestaande mosselpercelen langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland wegens bestortingen aan de vooroever ongeschikt zijn geworden.
PZC

Kenniskringen geven visserij weer bestaansrecht

...Aanvankelijk dachten vissers dat het wel goed zou komen. Nu weten zij beter en zien ze dat vernieuwen en verduurzamen de enige optie is om ook in de toekomst een boterham te verdienen.’

Sportduikers evacueren schaaldieren – Kapitaal aan kreeften gered

vrijdag 13 november 2009

Sportduikers evacueren schaaldieren ZIERIKZEE – Ongeveer 150 duikers van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) hebben in totaal 611 (zaad)kreeften overgedragen aan de Oosterscheldevissers Gerrie van den Hoek (MS 3) en Leen Schot (ZZ 15). ,,Daarmee is voor een kapitaal aan kreeften gered’’, zegt woordvoerder Jaap Geleijnse namens de verenigde kreeftvissers.
 

Geleijnse stelt genoeglijk vast dat de sportduikers massaal aan de evacuatie van de schaaldieren wilden meewerken. ,,Erg goed dat de duikers en vissers elkaar gevonden hebben.’’ Aanleiding voor de grote reddingsoperatie is de omstreden storting van staal- en fosforslakken op de vooroevers, waardoor de kreeften bedolven zouden worden. De kreeften zijn overgebracht naar andere vaste visvakken van de beroepsvissers. De stortingen vinden tot 30 april 2010 plaats op de oevers bij Cauwersinlaag, Zuidhoek-De Val en de Schelphoek.

 

Zorgen duurzaamheid Oosterschelde

Visser Jan van Westenbrugge maakt zich zorgen om het beheer van het kreeftbestand, de opmars van de mosselzaadinvanginstallaties en de bestortingen op de vooroevers met fosforslakken. ,,In de vaste visvakken lopen ze lekker, maar op andere bestekken is de visserijdruk veel te hoog. Ik kan er nu veel vangen en gooi de kleine en zaadkreeften altijd terug. De grote vraag is of iedereen dat doet. In vaste visvakken kunnen we duurzaam vissen, maar in de vrije gebieden vist men de laatste jaren veel te intensief. Dat biedt geen garantie voor de toekomst’’, aldus de kreeft- en palingvisser in Zierikzee.

Leeuwen en beren ziet Van Westenbrugge ook op z’n pad komen met de groeiende intrede van mosselzaadinvanginstallaties op de kust van Schouwen Duiveland. Volgens hem gaat deze ontwikkeling in de mosselsector veel ruimte kosten. Bezwaren hebben de vissers inmiddels aangetekend tegen de aangekondigde versterkingen van de vooroevers in de Oosterschelde. Van Westenbrugge: ,,Dertig jaar geleden hebben ze bij de Schelphoek radioactieve fosforslakken gestort. Die zijn nu nog net zo kaal als een luis.’’