Boven water en onderwater

Weelderig groenwier in het heldere ondiepe water.
Een Kegelrob luiert op een drooggevallen zandplaat.

De grens boven- en onderwater wisselt met de getijden. Dat 'intergetijdengebied' wemelt van het leven en wordt bij laag water druk bezocht door fouragerende vogels. Het is ook voor de natuurliefhebber een interessant stuk Oosterschelde vanwege het sterk wisselende leefmilieu van koud en warm, droog en nat, zoet regenwater en zout zeewater.

In getijdenpoelen leven o.a. zeeanemonen, garnalen, slakken, heremietkreefjes, mossels en zeesterren. De met wier begroeide basaltkeien bieden bescherming voor krabben. Zand en slik lijken saai, maar zijn in feite dicht bevolkt met allerlei wormen en schelpdieren.

Deze slikken en zandplaten liggen op de trekroute van veel soorten vogels. Een deel van hen zoekt hier naar voedsel en rusten uit tijdens hun reis, een ander deel blijft en overwintert in Zeeland.

Vogels als Grutto's, Scholeksters, Wulpen en Zilverplevieren zijn vaste bezoekers van het intergetijdengebied.