Gastenboek

Welkom op de gastenpagina van Stichting De Oosterschelde.
Hier kunt u schrijven wat u vindt van onze initiatieven en acties.
Misschien heeft u juist ideeën of suggesties voor alternatieven.

Klaas Haeser
31 March 2014, 08:10
Ondanks jullie zeer goede werk, waar denk ik alle Zeeland duikers blij mee zijn, in ieder geval de hele flora en fauna van de Wereldwijde zoutwatergebieden, is het voor medewerkers van de SdO bijna een onmogelijke zaak om tegen besluitnemers in Den Haag die niets met het onderwatergebeuren hebben, hun te overtuigen van het belang van de Oosterschelde. Graag zou ik als natuurliefhebber zien, dat met name de beroepsvisserij ook eens wat meer aandacht gaat krijgen voor het voortbestaan van hun bedrijfstak. Hiermee doel ik op het zeer grote aantal vistuig dat iedere week wordt uitgezet. Ieder gezond denkend mens die langs de oever van de Oosterschelde/Grevelingen vertoefd, kan zich wel indenken door het zien van alle fuiken, dat alles wat zwemt en kruipt over de bodem, geen kans heeft op overleven. Voor mensen die al wat langer duiken weten dit als geen ander als het over de paling gaat.
Er moet met zeer grote spoed worden onderhandelt met de visserij, dat er zo snel mogelijk gebieden moeten komen waar nooit meer mag worden gevist langs de oevers (al zijn het maar stukken van een paar honderd meter. Hierdoor kunnen onderwater biologen op deze gebieden onderzoek doen, hoe de ontwikkeling van dit prachtige gebied zich ontwikkeld. Sinds dat de stichting er is worden er gelukkig al successen geboekt (radio, TV en schrijvende pers) Een begin is er. Zeer veel succes met alles wat jullie voor ons en de natuur doen. Jullie verdienen een Koninklijke onderscheiding!!!
Adrie
2 September 2013, 16:10
Mooi dat de stichting zich zo inzet op de natuurwaardenbehoud van de Oosterschelde.
Zelf vertoef ik er als sportvisser vaak en woon er ook in de buurt. Wat mij de laatste jaren opvalt is dat er steeds meer netten en fuiken worden geplaatst. Vaak op ondiepe platen en schorren die tot voor kort ongemoeid werden gelaten. Een water als de Oosterschelde zou eigenlijk voor netten en visserschepen verboden moete zijn. Dat zou de natuurwaarden ten goede komen (visstand) en het zou de economische toegevoegde waarde van de sportvisserij een boost geven. Er valt nl. bijna geen visje meer te vangen in de Oosterschelde/
Lotte den Boogert
2 October 2012, 11:55
Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar de besluitsvorming rond de Oosterscheldekering rond 1973-1976, de jaren dat de bouw stil heeft gelegen. Ik ben een 3e jaars student van de Radboud universiteit Nijmegen. Ik zou uw graag mensen willen interviewen uit uw stichting die hierbij betrokken waren en wat uw rol hiervan was en wat de rol van de visserijen in deze periode was. Ik hoop dat u hier geintresseerd in bent. Mijn email adres is : Lottedenboogert@hotmail.com
Desiree Rosier
21 February 2012, 12:53
Beste mensen,

goeie strijd en activiteiten.
Vraag: wij willen graag komen duiken in mei met een groep en ook alle nieuwe duikers in de groep de mogelijkheid bieden om sepia's te zien of , beter nog ,te ervaren .
Welke (locatie) tips heeft u voor ons en hoe kunnen we u helpen ?
Werner von Scheibler
4 February 2012, 17:55
Ik lees dat op 14 februari 2012 een uitspraak van de rechtbank volgt van het beroep van Sdo tegen RWS. Zoals ik in het gastenboek in 2011 schreef is de ongebluste kalk (CaO) het grootste probleem (niet metalen) en dat wordt sterk onderschat. Zoals op de website van Sdo is te lezen bij artikelen (Robbenplaat, 2009) heeft de toepassing van staalslakken bijvoorbeeld tot gevolg dat de pH (zuurgraad) in sloten en beken tot 12 en hoger oploopt, hetgeen gewoon dodelijk is voor alle leven in het water. Ik heb veel van die artikelen gelezen en begrijp dus niet dat die staalslakken gewoon in het water mogen worden gekiept. Ik hoop dat de rechter de Sdo in het gelijk stelt.
Jhr. Drs. Werner von Scheibler
15 October 2011, 21:18
Beroepshalve ben ik in contact gekomen met partijen die staalslakken in de Oosterschelde toepassen in de oeverbescherming. Ik ben als milieudeskundige bekend met staalslakken en weet dat het grootste gevaar niet de uitloging van zware metalen is (hoewel er maar een zeer beperkt aantal stoffen wordt geanalyseerd), maar het gehalte aan ongebluste kalk. Dat veroorzaakt een pH 13-14 in het water, gelijk aan het storten van geconcentreerd natronloog! Tot voor kort mochten staalslakken daarom nooit in contact met oppervlaktewater komen. Met de versoepeling van de regels mag dit nu wel, mits aangetoond is dat dit geen schade veroorzaakt. Ik zie in geen van de onderzoeksrapporten iets over de pH risico's staan. Ik zal hier nog een advies over schrijven, maar wil hier alvast melden dat de toepassing van staalslakken in de Oosterschelde onvoldoende is onderzocht op de risico's van deze ongebluste kalk. Ook de definitie van nuttige toepassing van een afvalstof moet kritischer worden bekeken in dit geval.
Fred de Gast
6 September 2011, 10:10
Interessant stukje over het mosselzaad. Eerste keer dat ik daar iets van verneem.
Jeroen
10 September 2010, 16:48
Goed te lezen dat jullie via allerlei procedures nog steeds actief zijn.
Zet jullie goede werk voort!
Stichting de Oosterschelde
7 July 2010, 08:19
Beste Jako,

Dank voor je mailbericht.

Stichting de Oosterschelde maakt zich zorgen om de schadelijke effecten van staalslakken. Zowel van de uitloging van zware metalen in het water/milieu als de ophoping van zware metalen van organismen die op de staalslakken gaan groeien (wat uiteindelijk in de voedselketen terecht komt) verwachten wij schadelijke effecten op termijn.

Er is nog weinig bekend over de effecten hiervan aangezien nog niet op deze enorme schaal staalslakken zijn gestort in zout stromend water. RWS heeft hier ook geen onderzoek naar gedaan.

Twee jaar geleden is bij de Schelphoek in de Oosterschelde een noodstorting gedaan van staalslakken. Hier heeft een eerste nulmeting plaatsgevonden in opdracht van RWS. Conclusie van deze nulmeting is dat slechts een zeer beperkt aantal soorten is teruggekeerd en dat bovendien een groot deel van de staalslakken onbegroeid zijn gebleven.

Dit zijn dus ongunstige voortekens! Tegelijkertijd kunnen hier nog geen harde conclusies uit getrokken worden aangezien het jaren duurt voordat er enig biologisch / ecologisch evenwicht is bereikt na de staalslakkenstort. Kortom; over de lange termijn effecten is nog steeds niets bekend. In zoet water (stilstaand) heeft het gebruik van staalslakken in het verleden geleid tot vervuiling en massale vissterfte. Ook een duidelijk teken dat het materiaal niet goed is voor het milieu en de natuur.

Stichting de Oosterschelde is van mening dat bij deze onduidelijkheid sowieso afgezien moet worden van dubieus materiaal als staalslakken. De Oosterschelde is niets voor niets een nationaal park, waar bovendien ook voedsel wordt gewonnen (visserij, mosselen, oesters). Er zijn natuurvriendelijke alternatieven voor handen.

Met vriendelijke groet,
Stichting de Oosterschelde
Joop
6 July 2010, 21:29
Hallo Jaco, Geweldig zoals je het opsomt, klopt allemaal! We moeten ons blijven inzetten voor al deze punten.
Meer mensen moeten roepen hoe supermooi de Oosterschelde tot voor kort was en op een aantal afwachtende plekken nog steeds is. En wat wil de huidige generatie er aan energie en geld voor uit geven??. Het mooie basalt en Vilvoortse gesteente moet maar bij warm weer riekende gietasfal worden, of in gunstigste geval:superromantisch beton.
Weet je wat ik nu vind? Het kan aan mij liggen, maar ik lees over fiets en wandeltochten langs de prachtige zeedijken, hoe mooi de gele steenkorstmossen zijn. Korstmossen die lichtgevend geel prijken op het zeskantige natuurgesteenten die nu , hoe schamel, ons cultuurerfgoed blijken te zijn. Ik zou een oproep willen doen aan iedereen: ga kijken hoe mooi dat is.
Is gietasfalt nou zo erg?
foute opmerking misschien ?? :
Voordat je je moeder verkoopt...
denk nog eenmaal na

Niet dat ik gietasfalt nooit ergens oke vind. Maar niet over de mooie dijken, zoals ik die heb gekend heb en waar ik voor opkom

Naam:
Bericht: