Landschapselementen

Gietasfalt

Projectbureau Zeeweringen vernieuwt op het eiland groot- schalig de stenen bekleding van de zeedijk. Dit is nodig om de dijken weer volledig op sterkte te krijgen. In de praktijk betekent dit dat de natuurstenen bekleding (basalt, vilvoordse steen) grotendeels verdwijnt en vervangen wordt door beton en/of breuksteen, ingegoten met gietasfalt. Daarmee legt ook de Zeeuwse zeedijk haar basalten kleder- dracht af.

 Boek

 'Schoonheid langs de Oosterschelde:
ode aan de perkoenpaaltjes’

Zes jaar geleden werd hobbyfotograaf Juliette Timmerman voor het eerst geïntrigeerd en gefascineerd door micro-opnames van de perkoenpaaltjes langs de Oosterschelde. Al gauw werd haar bekend dat deze unieke paaltjes grotendeels verloren zouden gaan bij de dijkverzwaring die voor de deur stond. In 2015 zijn alle Zeeuwse dijken opnieuw bekleed en is het karakteristieke beeld grotendeels verdwenen.
Naast prachtige micro-opnames en sfeerfoto’s hebben Yvon Lievense, Frans Beekman, Katinka Canters-Peters en Rita de Ligt-van der Zee diverse kanten van de dijk belicht: van historisch onderzoek naar de perkoenpaaltjes tot de realiteit van de huidige dijkversterking, van emotionele dijkbeleving naar het ruwe werk aan de dijk tot de unieke flora en fauna die op de paaltjes leven en leefden.

ISBN: 9789079875245 Verkoopprijs 19,90 euro

Het ontstaan van de Oosterschelde

Een beknopte uitleg hoe de rivier de Schelde haar sporen achterliet vanaf de laatste ijstijd tot heden.

Tekst en tekeningen: Hans Verhoog
Foto: Ron Offermans