België-Nederland 2-0

Windmolenpark op zee (Foto: Meewind)

De Belgische premier Herman van Rompuy is de president van de Europse Unie èn onze zuiderburen bannen staal- en fosforslakken uit hun zoute wateren.

Bij het bouwen van een farshore windenergiepark in het Belgische deel van de Noordzee (Thorntonbank), wensen onze zuiderburen geen gebruik te maken van staal- en fosforslakken.
We zouden er een voorbeeld aan moeten nemen:

Citaat: 2.3.
Plaatsen van metaalslakken in zee In de aanvraag wordt voorgesteld metaalslakken als erosiebescherming op de zeebodem te plaatsen. Conform Art.16 §1 van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (hierna MMM wet genoemd) is het storten in de zeegebieden verboden, tenzij het inerte materialen van natuurlijke oorsprong, bestaande uit vast, chemisch onbehandeld geologisch materiaal, waarvan de chemische bestanddelen niet in het mariene milieu vrijkomen, betreft. Metaalslakken vallen niet onder deze categorie en mogen dus niet in zee gestort worden.