Géén onderzoeksgegevens effect staalslakken op gezondheid Zeeuwse Kreeft

 
Illustratie Hans Verhoog

 

Tijdens de informatiemiddag “Vooroeververdedigingen Oosterschelde & Westerschelde” hebben vertegenwoordigers van de visserij- en schelpdiersector samen met vele anderen kunnen constateren dat RWS grotendeels in het ongewisse verkeert over de effecten van staalslakken op de ecosystemen in de Westerschelde en de Oosterschelde. Bij de vooroeverversteviging gebruikt RWS duizenden tonnen staalslakken. Dit betekent dat op diverse locaties generaties zeekreeften zullen opgroeien op een substraat dat gedomineerd wordt door staalslakken. Gegevens over de effecten van staalslakken op de gezondheid van de kreeftenpopulaties ontbreken volledig.

De door Gedeputeerde Staten verleende vergunning is grotendeels toegekend op het feit dat RWS zich aan het Besluit Bodemkwaliteit houdt. Dit besluit biedt echter géén handvaten voor de toepassing van hoogovenslakken in het zoute zeemilieu. Met name de accumulatie-effecten op en in het zeemilieu worden volstrekt genegeerd in het Bbk. Over de gevolgen voor de Zeeuwse kreeft Homarus gammarus staat in zijn geheel niets in het Bbk.

De kreeften uit onze Zeeuwse wateren kunnen gemakkelijk dertig jaar oud worden. Ze mogen gevangen worden als ze groter zijn dan 25 cm (minimummaat). Die dieren hebben dan ongeveer 6 tot 8 jaar bovenaan de voedselketen geleefd op een stevig bed van staalslakken.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat met name kreeftenlarven gevoelig zijn voor zware metalen in hun leefomgeving. Dit leidt tot een hoger sterftecijfer van de larven. LINK
Dit betekent dat het onderzoek naar de effecten van staal- en andere slakken op de hele groei-cyclus van zeeorganismen moet worden gericht.

Gezien de onschatbare waarde van de Zeeuwse Kreeft vindt SdO dat RWS vóóraf haar onderzoekshuiswerk moet doen. Achteraf monitoren is volstrekt onvoldoende.