Nieuws

Uitstel aanbieden petitie Gedeputeerde Staten

21 September 2009

De inmiddels door meer dan 1500 personen getekende petitie is alleen een krachtig wapen in de strijd tegen het voorkomen van het storten van staalslakken als deze op het juiste moment aan de juiste mensen wordt overhandigd. Voor aanvang van de GS vergadering van 22 september, waar de MER aanvraag werd behandeld, leek ons een uitgelezen moment om de petitie te overhandigen. Dit is toch niet gebeurd, toen bleek dat het agendapunt werd verschoven naar de volgende vergadering. Het uitstel is natuurlijk erg jammer, maar geeft iedereen die de petitie nog niet heeft ondertekend de gelegenheid dit alsnog te doen.