Nieuws

Nieuwe noodbestortingen met staalslakken in Oosterschelde

31 October 2012

Rijkswatersstaat gaat weer een aantal noodbestortingen met staalslakken uitvoeren in het Nationaal Park Oosterschelde. Deze bestortingen worden uitgevoerd omdat men wil vermijden dat de sterke stroming van het Oosterscheldewater dammen en dijken ter plekke ondergraaft.
Deze keer gaat het om drie locaties. De eerste betreft een locatie ten westen van de Roompot, ongeveer 600 meter ten westen van de kering en ongeveer 1 kilometer ten noorden van de kust. Een tweede locatie ligt ten oosten van de Roompot, ongeveer 600 meter ten oosten van de kering en 1 kilometer ten noorden van de kust. Een derde locatie ligt bij de Hammen, ongeveer 400 meter ten noorden van de Roggeplaat. 
Het is jammer dat Rijkswaterstaat weer grootschalig staalslakken aanwendt in het park. Het zou hen sieren om dit controversiële materiaal te vervangen door bouwstoffen, waarvan 100% bekend is dat er geen schadelijke gevolgen voor de natuur zijn. Rijkswaterstaat zal de staalslakken niet afdekken met breukstenen, noch andere ecologische herstelwerkzaamheden doorvoeren. 
Binnenkort ontvangen wij nadere informatie over de planning van de werkzaamheden.