Nieuws

Weer noodbestortingen met staalslakken in Oosterschelde

10 January 2013

In de maand mei van het afgelopen jaar zijn er noodbestortingen uitgevoerd bij de Oosterscheldekering in de monding van de Oosterschelde. Bij deze noodbestortingen heeft Rijkswaterstaat grote hoeveelheden staalslakken gebruikt. Staalslakken zijn een afvalproduct van de staalproductie in hoogovens.
Uit recente peilingen blijkt dat Rijkswaterstaat nog meer staalslakken moet gaan storten in delen van stortgat 1.
Vanaf 8 januari wordt ongeveer 23.000 ton extra staalslakken gestort in aanvulling op de noodbestorting die in mei 2012 is uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting een week duren.
Stichting de Oosterschelde wijst Rijkswaterstaat op haar verantwoordelijkheid om duurzame en milieuvriendelijke alternatieven voor staalslakken te hanteren.