Nieuws

Storten maar...

22 April 2013


In het vroege voorjaar van 2014 zal Rijkswaterstaat gaan storten op duiklocatie Levensstrijd. Dit in het kader van de vooroeververdediging.
De onderwaterwereld ter plaatse zal door het storten van stenen en staalslakken totaal van karakter veranderen.
Stichting de Oosterschelde wil dat Rijkswaterstaat geen staalslakken gebruikt.
Rijkswaterstaat kan beter kiezen voor alternatieven die recht doen aan de Oosterscheldenatuur. Afval hoort niet in de natuur en zeker niet in een nationaal park.