Nieuws

Informatiebijeenkomst 'Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde'

7 July 2013

Op donderdag 20 juni organiseerde Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst over de vooroeververdediging in de Ooster- en de Westerschelde. Vervolgens gaf Rws een toelichting op de resultaten van de monitoring van de al gerealiseerde stortlocaties. Ook werden de plannen van toekomstige bestortingen gepresenteerd.

In maart 2014 zal Rws opnieuw gaan storten in de Ooster- en de Westerschelde. Daarbij worden opnieuw grote hoeveelheden hoogovenafval (staalslakken) en breuksteen aangewend. In de Oosterschelde wordt gestort bij Zierikzee, Burghsluis en Schelphoek. In de Westerschelde bij Breskens, Borssele, Ellewoutsdijk en Hoedekenskerke.
 
Rws 'onderzoekt' in welke mate 'natuurschade' kan worden gecompenseerd door in de Oosterschelde een beperkt deel van de staalslakken af te dekken met breuksteen. Daarnaast 'onderzoekt' Rws andere compensatie-opties in het kader van 'building-with-nature'. Echter: Rws kon geen harde toezegging doen ten aanzien van natuurcompensatie of habitatherstel (o.a. voor kreeften).
 
Uit de monitoring van de al gerealiseerde stortlocaties kon worden opgemaakt dat de concentraties van zware metalen ver beneden de toegestane waarden liggen. De onderzoekers benadrukten echter dat langduriger en veel omvattender onderzoek nodig is om tot relevante conclusies te komen. Veel dier- en plantengroepen zijn niet onderzocht, waaronder de kreeft.
 
In 2015 zal Rws ook gaan storten bij Wemeldinge, Vlietepolder, Anna Frisopolder (Oosterschelde) en Nieuwe Neuzenpolder, Margarethapolder, Eendragtpolder, Kleine Huissenspolder, Molenpolder en Waarde- en Westveerpolder (Westerschelde).
 
De Schelde krijgt de komende jaren weer heel wat staalslakken te slikken...