Nieuws

Wanneer neemt Rijkswaterstaat de onderwaterwereld serieus?

18 September 2013
Het houdt niet op: komend voorjaar start Rijkswaterstaat weer met het storten van staalslakken. In de Oosterschelde gebeurt dat op drie locaties: Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee. Deze locaties hebben een rijk gevarieerde biotoop bestaande uit breukstenen, oesterriffen, slib- en kleibodems. Daarop leven veel verschillende planten en dieren. Met de voorgenomen stortingen veranderen de locaties in saaie stortvlaktes vol staalslakken. Een monotoon onderwaterlandschap dat in niets herinnert aan de oorspronkelijke bodem. Dit alles is onverenigbaar met de doelstellingen van Natura 2000, waarin het behoud en herstel van de biologische diversiteit en de instandhouding van natuurlijke habitats en soorten centraal staan.
 
Stichting de Oosterschelde pleit voor degelijke dijken, maar vindt het teleurstellend dat Rijkswaterstaat opnieuw gekozen heeft om de vooroevers te verdedigen met staalslakken. Het onderzoek naar de mogelijk nadelige effecten van staalslakken is immers nog niet afgerond. Bovendien heeft Rijkswaterstaat aangegeven nauwelijks budgetten te hebben voor herstelwerkzaamheden. Dit betekent dat op de stortlocaties in het Natura 2000-gebied enkel en alleen staalslakken zullen liggen!
 
De Delta-blunderlijst wordt daarmee steeds langer: zandhonger, blauwalgen, dode zones, geen getij, soortenafname, stankoverlast, exoten, staalslakken (...) Onbestaanbaar!
 
Stichting de Oosterschelde stelt dat Rijkswaterstaat haar prioriteiten moet herijken. Waterbouwkundige expertise geschoeid op een duurzame en natuurvriendelijke leest heeft de toekomst èn exportpotentie. Bovendien heeft het een grote aantrekkingskracht op recreanten, duikers, watersporters en natuurliefhebbers. Dat is goed nieuws voor de Zeeuwse economie.
 
Wanneer neemt Rijkswaterstaat de onderwaterwereld serieus?