Nieuws

Provincie verleent vergunning staalslakkenstort Oosterschelde

6 February 2014

Schepen_RWS
De vergunningen voor het verbeteren van de vooroevers te Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee, waarop Stichting de Oosterschelde als belanghebbende haar zienswijzen had kenbaar gemaakt, zijn verleend door de provincie. Publicatie van het besluit zal deze week of hooguit volgende week plaatsvinden in het huis-aan-huisblad ‘Ons Eiland’ (Schouwen-Duiveland). Kopieën van de stukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de Provincie Zeeland te Middelburg.
Daarmee is weer een stap gezet in de richting van het storten van hoogovenafval (staalslakken) ten behoeve van het verbeteren van de vooroevers van de dijken langs de Oosterschelde.
Veiligheid voorop, maar Rijkswaterstaat (Rws) heeft aangegeven nauwelijks budgetten te hebben voor herstelwerkzaamheden in het nationale park. Dit betekent dat op de stortlocaties enkel en alleen staalslakken zullen liggen. Stichting de Oosterschelde (Sdo), de Nederlandse Onderwatersportbond (Nob), kreeftenvissers en het Nationaal Park Oosterschelde (Npo) hebben via de voor hen gangbare kanalen actie ondernomen. Rws moet zich maximaal inspannen om de natuurwaarden van het Natura2000-gebied te respecteren en te herstellen!