Nieuws

Rijkswaterstaat kan in Oosterschelde staalslakken storten

14 August 2014

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het verzoek van de Nederlandse Onderwatersportbond en Stichting de Oosterschelde afgewezen. Beiden hadden gezamenlijk verzocht een voorlopige voorziening te treffen, zodat het storten kon worden tegengehouden.

De Provincie Zeeland heeft immers aan Rijkswaterstaat vergunningen verleend voor het verbeteren van vooroevers van de dijk op de locaties Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee. Daarbij gebruikt Rijkswaterstaat onder andere staalslakken, een afvalproduct van de hoogovens.

De Nederlandse Onderwatersportbond en Stichting de Oosterschelde vinden dat hoogovenafval niet in een natuurgebied hoort. Bovendien heeft de rijksdienst geen budget voor herstelwerkzaamheden op de stortlocaties, zodat er straks alleen maar staalslakken liggen.

Klaarblijkelijk is het anno 2014 nog steeds mogelijk om werkzaamheden uit te voeren in een natuurgebied zonder herstelplan voor de oorspronkelijke bodemflora en fauna (...)Dijktrap nabij stortlocatie Zierikzee