Nieuws

2015 wordt druk langs Zeeuwse waterrand

22 December 2014

 

Het komend jaar wordt druk. Projectbureau Zeeweringen werkt aan de dijk, o.a. bij de Zeelandbrug (Zuidhoek Zierikzee), Roompot en Sint-Annaland. Rijkswaterstaat bestort de golfzones van verschillende locaties langs de Schouwse zuidkust en Waterschap Scheldestromen asfalteert een paar nostalgische pieren.

In het kader van het programma ‘Gebiedsontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer’ staan een aantal projecten gepland, waardoor uiteindelijk de waterkwaliteit verbetert en het getij deels herstelt.

En niet te vergeten: van 21 t/m 25 mei komen ’s werelds beste onderwaterfotografen naar Zeeland toe in verband met het WK Onderwaterfotografie 2015!

Daarnaast zal de discussie over het gebruik van staalslakken, het afdekken van zeegrind, het toestaan van bebouwing in natuurgebied 'Schelphoek', het beschermen van de oorspronkelijke bodemflora en -fauna van de Oosterschelde en de toekomst van het oude munitiedepot bij Zierikzee niet luwen.

Druk zat dus. Ook komend jaar zal Stichting de Oosterschelde zich inzetten voor een duurzaam beheer van de Oosterschelde, waarin plaats blijft voor natuur, recreatie, (sport)visserij en schelpdierteelt.

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2015 en met dank aan allen die ons steunen!