Nieuws

Nogmaals naar rechter voor vernietiging stortvergunningen staalslakken

12 February 2015

 

Gesterkt door het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB), hebben Stichting de Oosterschelde en de Nederlandse Onderwatersportbond nogmaals gevraagd om vernietiging van de vergunningen om te mogen storten. De zitting is dit voorjaar.

In de vergunningaanvraag van Rijkswaterstaat voor de stort van staalslakken in de Oosterschelde zijn conclusies getrokken waarvoor het wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Dat is de belangrijkste uitkomst uit het onderzoek dat de StAB in opdracht van de Raad van State heeft uitgevoerd.

Er had aangetoond moeten worden dat er geen negatieve effecten optreden als gevolg van de stort. De StAB geeft eisers gelijk dat sommige documenten ontbraken en dat er formele onduidelijkheden zijn in de vergunningaanvraag en -toekenning. Daarnaast heeft de StAB ook geconcludeerd dat het afdekken met grote breukstenen de natuur ten goede komt, het herstel mogelijk versnelt en de biodiversiteit vergroot. Ook merkt de StAB op dat breuksteen, net als staalslakken, formeel niet in de Oosterschelde thuis horen, dus dat ze daarmee juridisch niet als alternatief voor de staalslakken aangemerkt kunnen worden.
Wel stelt de StAB dat het gebruik van staalslakken mag. De StAB ‘verwacht’ dat er geen problemen ontstaan door de zware metalen die uit de staalslakken komen. Jammer genoeg gaat het hier om een inschatting, want het werkelijk bewijs hiervoor ontbreekt. Gelukkig wordt dat wel erkend en bevestigd door zowel de StAB, als de wetenschappers die de gevolgen van de staalslakken hebben onderzocht