Nieuws

"Eco-toplaag" Oost Bevelandpolder-Wemeldinge op een bed van staalslakken?

23 April 2015

Op uitnodiging van Rijkswaterstaat heeft Stichting de Oosterschelde op 22 april deelgenomen aan de workshop ‘ecologische toplaag’. Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft een budget gekregen voor de aanleg van een ‘ecologische toplaag’ op de staalslakken die men in de tweede helft van 2016 bij de vooroeverbestorting wil gaan storten op de locaties Oost Bevelandpolder (Goese Sas), Wemeldinge West en Wemeldinge Oost (cluster 3). Hier bevinden zich bekende duiklocaties.


Een ‘eco-toplaag’ is in beginsel een goede gedachte, maar de optie om staalslakken alleen af te dekken met een laagje breuksteen (eco-toplaag) vindt Stichting de Oosterschelde onvoldoende. In de eerste plaats ziet de stichting liever geen staalslakken in de Oosterschelde en in de tweede plaats herstel je met een ‘laag breuksteen op een bed van staalslakken’ niet de huidige rijkdom aan onderwaterleven die mede het gevolg is van een zeer gevarieerd en vaak steil onderwaterlandschap. Tijdens de workshop heeft Stichting de Oosterschelde aangereikt dat de rijksdienst alle technische middelen moet beproeven om een zo gevarieerd mogelijk onderwaterlandschap te maken, zodat het zeeleven maximaal kan herstellen.


De ideeën en alternatieven die door Stichting de Oosterschelde, de Nederlandse Onderwatersportbond en vertegenwoordigers van de visserijsector werden aangereikt tijdens deze workshop, worden meegenomen in de ontwerpfase van de vooroeverbestorting. Het is de bedoeling dat dit ontwerp eerst ter inzage wordt aangeboden aan betrokkenen.


Wordt vervolgd (…)


(Foto's: Vooroeverbestortingen cluster 3 Bevelanden)