Nieuws

Duikers krijgen deels gelijk van Raad van State in strijd om staalslakken

30 June 2015

PZC: De Raad van State heeft de in 2013 door de Provincie Zeeland verleende vergunning voor het storten van staalslakken in de Oosterschelde bij Burghsluis, de Schelphoek en Zierikzee vernietigd. De Nederlandse Onderwatersportbond en Stichting de Oosterschelde hadden om vernietiging van het besluit om vergunning te verlenen gevraagd.

Volgens het rechtscollege is verzuimd vooraf onderzoek in te stellen naar de oorspronkelijke natuurwaarden, iets wat in een Natura 2000-gebied had moeten gebeuren. Overigens zijn de staalslakken al gestort. Een verzoek aan de Raad van State om in afwachting van deze uitspraak de vergunning op te schorten werd vorig jaar augustus afgewezen. Tegen het gebruik van staalslakken voor het verbeteren van de vooroevers van de dijken heeft de Raad van State op zich geen bezwaren, blijkt uit de uitspraak, omdat niet zeker is dat ander materiaal dan staalslakken een ecologische meerwaarde zou hebben 

BRON
 
 
(Foto: Zeegrind / Ron Offermans, Sdo)