Nieuws

Uitvoering vooroeververdediging vertraagd

23 June 2016

De nog uit te voeren bestortingen met staalslak en breuksteen bij Wemeldinge Oost, Wemeldinge West en de Oost-Bevelandpolder, hebben vertraging opgelopen. Volgens de planning van Rijkswaterstaat zou in 2017 begonnen worden met de vooroeververdediging op deze (duik)locaties, maar dat zal niet gaan lukken volgens bronnen bij de rijksdienst. Het is waarschijnlijker dat men pas in 2018 start met de uitvoering.

In magazine DUIKEN staat in het juni-nummer een informatief artikel over de dijkverzwaring bij de Zeelandbrug.

PDF