Nieuws

Storten staalslakken bij Wemeldinge en Goese Sas op laag pitje

15 December 2016

Rijkswaterstaat verbetert de vooroevers van Zeeuwse dijken en gebruikt daarbij o.a. staalslakken, grind en breuksteen. De dijktrajecten Wemeldinge West, Wemeldinge Oost en Oostbevelandpolder (Goese Sas) staan al enige tijd op de planning om te worden bestort. Deze locaties herbergen een waardevolle onderwaterwereld en worden druk bedoken.
Stichting de Oosterschelde (Sdo) en de Nederlandse Onderwatersport Bond (Nob) hebben regelmatig contact met Rijkswaterstaat. Daarbij staat bescherming en maximaal herstel van de onderwaterwereld hoog op de agenda!
Op dit moment heeft Rijkswaterstaat nog geen concrete datum aangereikt voor de start van de bestortingen. Ook is nog niet duidelijk hoe daaropvolgend de herstelwerkzaamheden (ecotoplaag) zullen worden uitgevoerd.

Zie ook artikel van 13 mei 2016
(Wordt vervolgd).