Nieuws

Rijkswaterstaat presenteert plannen vooroeverbestortingen Zuid-Beveland

14 November 2017

Rijkswaterstaat verbetert de vooroevers van Zeeuwse dijken en gebruikt daarbij o.a. staalslakken, grind en breuksteen. De dijktrajecten Wemeldinge West, Wemeldinge Oost en Oostbevelandpolder (Goese Sas) staan al enige tijd op de planning om te worden bestort.
Deze locaties herbergen een waardevolle onderwaterwereld en worden druk bedoken. Stichting de Oosterschelde (Sdo) en de Nederlandse Onderwatersport Bond (Nob) hebben regelmatig contact met Rijkswaterstaat. Voor beide organisaties staat bescherming en maximaal herstel van de onderwaterwereld hoog op de agenda.

Vrijdag 17 november presenteert Rijkswaterstaat de plannen voor deze vooroeverbestortingen in de Oosterschelde (VOV3.0). De rijksdienst verstrekt daarbij informatie over het aanbrengen van een zogenaamde ecotoplaag die natuurherstel moet bevorderen op de stortlocaties langs bovengenoemde dijktrajecten. Ook wordt aangereikt wanneer de werkzaamheden zullen starten.