Nieuws

Gedeputeerde Staten stelt uitspraak over MER uit

21 September 2009

21 september is Gedeputeerde Staten van Zeeland bij elkaar gekomen. Op de agenda stond de vraag; waarom er geen MER is uitgevoerd voor het storten van staalslakken in de Oosterschelde. Deze vraag was middels een brief van Edward Snijders aan GS kenbaar gemaakt. Helaas konden we later op de website van GS lezen dat dit agenda punt is aangehouden, wat niets meer betekent dat de behandeling ervan is uitgesteld naar de volgende vergadering.