Nieuws

Handhavingsverzoek Stichting de Oosterschelde wegens onrechtmatige stort staalslakken

30 December 2009

Op 7 december 2009 heeft de advocaat van SdO een handhavingsverzoek gericht aan Rijkswaterstaat. Dit houdt in dat RWS wordt verzocht om handhavend op te treden tegen het zonder WVO-vergunning* lozen van (schadelijke afval)stoffen in het oppervlaktewater. Daarbij dient RWS als overtreder èn handhaver af te zien van het storten van staalslakken in het oppervlaktewater van de Oosterschelde. Bovendien wordt RWS verzocht - via het toepassen van bestuursdwang - om de reeds gestorte staalslakken te verwijderen.
De Sdo zet alle middelen in om RWS te motiveren tot een duurzamere strategie bij de vooroeverversteviging in onze mooie Scheldewateren!
Wet verontreiniging Oppervlaktewateren*
 

De eerste foto’s van de bij de Zeelandbrug gestorte staalslakken zijn gemaakt. Een beeld dat niet vrolijk stemt.