Nieuws

Draagvlak protest staalslakkenstort breder

6 October 2009

Zo langzamerhand raken steeds meer personen en organisaties ervan overtuigd dat het storten van staalslakken in de Oosterschelde gewoon een slecht plan is. Zelf in het lijfblad van Rijkswaterstaat, Otar, staat een kritisch artikel van milieuhoogleraar Lucas Reijnders die het gebruik aan de kaak stelt. (zie artikelen) Na duikers, mossel- en kreeftenvissers en nu zelfs hoogleraren kan RWS toch niet meer beweren dat het protest alleen afkomstig is van een kleine groep die verkeerd is ingelicht. Wat moet er nog meer gebeuren om ze van het daadwerkelijk storten af te houden. Alleen omdat ze alle procedures hebben gevolgd en er wettelijk geen obstakels meer schijnen te zijn kan het toch niet zo zijn dat ze koste wat het kost doorgaan met dit plan?