Nieuws

Stort in Oosterschelde kan voorlopig doorgaan

27 February 2010


De rechtbank in Breda legt het storten van staalslakken in de Oosterschelde niet stil.

De Stichting Oosterschelde had de bestuursrechter gevraagd om de stort te verbieden, omdat de slakken 'ernstig en onomkeerbaar' gevaar opleveren voor dieren en planten. Zo zou er sprake zijn van vissterfte.
Rijkswaterstaat beweert dat de risico's op dergelijke schade overzienbaar en zeker niet onverantwoord zijn. De slakken zijn gecertificeerd en kunnen volgens het ministerie en Rijkswaterstaat niet veel kwaad.
Daarvan is de rechtbank nog niet overtuigd. Bestuursrechter T. Peters vindt eigenlijk nader 'serieus onderzoek' naar mogelijke schadelijkheid van de slakken nodig. Toch legt hij de stort van nu 160.000 ton nabij de Zeelandbrug niet stil, omdat hij vindt dat Stichting Oosterschelde geen spoedeisend belang heeft bij stopzetting.
Rijkswaterstaat wees er in de rechtszaak op dat het werk al voor 95 procent klaar is. Voor die twee weken dat het werk nog vergt, is stopzetting geen reële optie, oordeelt de rechter. Ook omdat er op de slakken nog een deklaag moet worden aangebracht en die is juist weer gunstig voor het milieu. Gebleken is dat in een dergelijke laag weer waardevolle biotopen kunnen ontstaan.
De rechtbank ziet bovendien onder ogen dat de stort als zodanig voor de stabiliteit van de vooroevers gewenst is. Aan een afweging van dit belang tegen het milieubelang komt de rechter echter niet toe.

Zijn uitspraak kan mogelijk wel van belang zijn voor toekomstige storten. Rijkswaterstaat is van plan om later op nog andere locaties in de Oosterschelde staalslakken te storten. Het ligt voor de hand dat Stichting Oosterschelde, als die hiertegen tijdig in het geweer komt, dan met succes om een onderzoek kan vragen.

BRON