Nieuws

Staatssecretaris bagatelliseert effecten gebruik staalslakken.

2 November 2009

 

Uit het antwoord van staatssecretaris Huizinga-Heringa (Verkeer en Waterstaat) op de vragen van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) blijkt dat de effecten van het grootschalige gebruik van staalslakken gebagatelliseerd worden. In het antwoord wordt verwezen naar onderzoeksgegevens in het Besluit Bodemkwaliteit (was Bouwstoffenbesluit).
Wie de moeite neemt om dit besluit online door te nemen (o.a. Vrom) en vervolgens stevig doorleest op de webpagina's van de certificeringsinstellingen en keuringsinstanties (o.a. SenterNovem), zal ondervinden dat er vooral gekeken is naar de potentiële uitloging in natte milieus en niet naar de voortschrijdende accumulatie van o.a. zware metalen in zeeorganismen. Ook uit de passende beoordeling kan dit niet worden opgemerkt.
Daar waar de staatssecretaris antwoordt dat er geen significante negatieve ecologische effecten zullen optreden, blijkt dat zij volledig vaart op bovenstaand besluit en beoordeling en daarmee enkel kijkt naar de potentiële uitloging over een lange termijn.
De afgifte van anorganische componenten uit hoogovenslakken door contact met het zeewater is echter slechts één facet van het geheel. Het gaat immers niet enkel en alleen over uitlogen, maar ook over opnemen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat hoogovenslakken zware metalen bevatten.
En met name de zware metalen baren zorgen. Tal van veld- en laboratoriumstudies over de toxiciteit en effecten van zware metalen werden reeds op aquatische organismen uitgevoerd, maar klaarblijkelijk heeft dat geen indruk gemaakt op de staatssecretaris.
Kortweg de staatssecretaris gaat voorbij aan de relatie tussen uitloging en bio-accumulatie.

Antwoorden op vragen PdvD door staatssecretaris Huizinga-Heringa