Nieuws

Kokkelsterfte in de Oosterschelde

1 July 2010

Ons bereiken alarmerende berichten over zieltogende kokkels. Biologen en schelpenvissers hebben in Zeeland massale kokkelsterfte in de Oosterschelde geconstateerd. Waaraan de tweekleppige dieren zijn doodgegaan weet nog niemand. Nederlandse ecologen hebben groot alarm geslagen nu ook aan de zuidkant van de Vliehors op Vlieland duizenden dode kokkels zijn aangetroffen. De onbekende ziekte treft wèl de kokkels maar niet andere schelpdieren, zoals de oesters, tapijtschelpen en mosselen. Het is de eerste keer dat massale kokkelsterfte in Nederland wordt waargenomen. In Portugal, Spanje en Ierland worden kokkelvissers al jarenlang geteisterd door deze onbekende ziekte.

Specialisten hebben in onze wateren watermonsters genomen en daaruit bleek dat het water niet door algen is vergiftigd. De komende tijd moet duidelijk worden welke boosdoener (bacteriën, virussen of parasieten) verantwoordelijk is voor deze kokkelsterfte. De kokkelpopulaties van de Zeeuwse Delta en het Waddengebied zijn een belangrijke voedselbron voor vogels, waaronder de scholekster. De kokkelsterfte wijst er weer op dat het eco-systeem in de Scheldewateren voortdurend onder druk staat van uiteenlopende activiteiten, waaronder het importeren van schaal- en schelpdieren uit andere Europese regio’s.

Meer weten?