Nieuws

Stichting de Oosterschelde zit niet stil. Juridisch wordt achter de schermen hard gewerkt!

8 September 2010

De afgelopen maanden heeft SdO niet stil gezeten. Er waren wellicht minder publieksacties, maar op het juridische vlak is er heel wat gebeurd. Onderstaand chronologisch overzicht informeert u over onze juridische stappen:

Om te beginnen heeft SdO bij de rechtbank in Middelburg-Breda een beroepsprocedure aangespannen tegen Rijkswaterstaat gezien het gebruik van staalslakken bij het versterken van de vooroevers in onze mooie Oosterschelde.

Op herhaaldelijk verzoek van SdO kon Rijkswaterstaat immers niet aantonen dat staalslakken geen enkel negatief effect zouden hebben op het milieu en de voedselketen. Op 7 december 2009 heeft SdO een verzoek tot handhaving van het Besluit bodemkwaliteit ingediend om te voorkomen dat er staalslakken zouden worden gestort in de Oosterschelde.
Vervolgens werd bovenstaand verzoek tot handhaving op 11 januari 2010 afgewezen. Op 18 februari heeft SdO daartegen bezwaar aangetekend. Tegelijkertijd werd bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd om te proberen het storten van staalslakken onmiddellijk te stoppen, omdat de werkzaamheden inmiddels begonnen waren.
De voorlopige voorziening werd door de voorzieningenrechter afgewezen, omdat er naar mening van de rechter geen spoedeisend belang was om het storten per direct te stoppen. De werkzaamheden waren al in een te ver gevorderd stadium. De voorzieningenrechter heeft SdO echter wel in het gelijk gesteld in haar mening dat Rijkswaterstaat onvoldoende heeft kunnen aantonen dat gebruik van staalslakken gegarandeerd geen nadelige invloed zal hebben op het biologisch milieu van de Oosterschelde. De bezwaren van SdO tegen het lukraak gebruik van staalslakken zijn, naast wetenschappers, nu ook door de rechter erkend. Dit ziet Sdo als een doorbraak.

Echter: op 27 mei 2010 werd het bezwaar op het afwijzen van het verzoek tot handhaving tot onze spijt ongegrond bevonden. Omdat SdO nog steeds geen overtuigende bewijzen heeft gezien dat de gebruikte staalslakken het milieu geen schade zullen berokkenen, is besloten om weer naar de rechter te stappen.

En nu? Er wordt gewerkt aan een aanvullend gemotiveerd beroepschrift, waarmee SdO wil aantonen dat het gebruik van staalslakken onwettig is geweest. Als SdO in het gelijk wordt gesteld zal er worden aangedrongen op herstelwerkzaamheden, die zullen verhinderen dat de staalslakken nog langer rechtstreeks in contact kunnen komen met het water van onze fraaie Oosterschelde.
De naaste toekomst? Naast de Zeelandbrug en de Schelphoek zullen, als het aan Rijkswaterstaat ligt, de komende jaren nog vele locaties in de Ooster- en Westerschelde volgestort worden met staalslakken. Onder andere de haven van Burghsluis, het volledige traject Kattendijke-Wemeldinge en de Oosterscheldekust van Noord-Beveland staan op de nominatie. Allemaal locaties die belangrijk zijn voor de enorme biodiversiteit, de voedselproductie en het duikplezier.

Wat kunt u doen? U kunt ons steunen door een donatie over te maken op rekeningnummer 4750037 ten name van Stichting de Oosterschelde.

SdO wordt bijgestaan door meester Jan Eelco van Dijk van Verkerke & Vos advocaten. Deze beroepsprocedure is financieel mogelijk gemaakt door giften van een groot aantal individuele duikers uit Nederland en België. Daarvoor onze hartelijke dank!