Nieuws

Thermphos, voor al uw fosforslakken?

15 November 2010

In Zeeland en in de rest van Nederland is grote ongerustheid ontstaan over de dioxine-uitstoot van Thermphos in Vlissingen-Oost. Bij Sdo geniet Thermphos bekendheid als producent en hoofdleverancier van fosforslakken. Deze “slakkensoort” is door RWS grootschalig toegepast bij de vooroeververdediging van met name de Westerschelde. Van fosforslakken is bekend dat specialisten adviseren deze niet in het zoutwatermilieu toe te passen (…)
De Groenlinks Tweede Kamerfractie vindt dat de provinciale milieuvergunning van Thermphos door de Kroon moet worden vernietigd. De bepaling dat de Vlissingse fosfaatfabriek vier keer meer dioxine mag uitstoten in de lucht dan wettelijk is toegestaan, brengt de volksgezondheid in gevaar en is daarmee onacceptabel, stelt het Kamerlid Liesbeth van Tongeren in vragen aan milieuminister Melanie Schultz van Haegen (VVD)
De Sdo stelt dat het maar eens afgelopen moet zijn met het grenzenloos toepassen van al die troep in onze fraaie Scheldewateren!
Bron