Nieuws

Opening Eco-rif en duiktrap bij Zeelandbrug

13 December 2010

Bij de Zeelandbrug zijn vorige winter grote hoeveelheden hoogovenslakken gestort. Dit ten behoeve van de vooroeverversterkingen door Rijkswaterstaat. Stichting de Oosterschelde keert zich tegen het gebruik van hoogovenslakken, omdat nog steeds niemand met zekerheid kan zeggen dat er geen schadelijke effecten zullen optreden voor milieu en voedselveiligheid.

Mede in dat verband heeft Rws in maart 2010 opdracht gegeven om een “innovatief onderwaterlandschap” aan te leggen, zodat de natuur zich zo snel mogelijk zou herstellen. Deze opdracht is uitgevoerd door Van Oord, Deltares en Gimaris. In de golfzone en dieper zijn in het kader van “eco-design” breukstenen aangebracht op een deel van de hoogovenslakken. Zo is bij de Zeelandbrug het “eco-rif” ontstaan. De breukstenen zijn imiddels fraai begroeid met pioniersoorten. Ook is er een nieuwe duiktrap aangelegd.

De opening van rif en trap vindt plaats op 16 december 2010 om 15:00 bij de Zeelandbrug.
Sdo heeft sympathie voor de aanleg van het “eco-rif” en verdere herstelwerkzaamheden, maar benadrukt dat dergelijk herstelwerk geen vrijbrief is waarmee Rws verder kan gaan met het storten van hoogovenafval in onze wateren.
Sdo eist dat Rws concrete onderzoeksresultaten publiceert, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat er geen schadelijke effecten zullen optreden ten gevolge van het grootschalige gebruik van hoogovenslakken. Dergelijk onderzoek zal aantonen of er bij de Zeelandbrug sprake is van een “eco-rif” of een “error-rif”