Nieuws

Opening eco-rif en duiktrap bij de Zeelandbrug

16 December 2010

Op donderdag 16 december werden onder openstaande hemelsluizen het eco-rif en de duiktrap geopend. Na een introductie volgde de presentatie van het project “Ecodesign Zeelandbrug” door ir. Erik van Eekelen van Van Oord. Vervolgens werd het “Rijke Dijk” concept uitgelegd door drs. Mindert de Vries van Deltares en daaropvolgend presenteerde dr. Arjan Gittenberger (Gimaris) het thema onderwaterbiologie en monitoring. Vervolgens werd het nieuwe informatiebord onthuld en werd de duiktrap officieel ingewijd.

Sdo symphatiseert met diegenen die zich hebben ingezet om de bekendste duiklocatie van Nederland een nieuw gezicht te geven. Het eco-rif maakt deel uit van een spannend onderwaterlandschap dat de komende jaren haar biodiversiteitspotentie zal moeten bewijzen.

Sdo feliciteert iedereen met het voortschrijdend inzicht dat hoogovenafval niet zondermeer kan worden aangewend in ons Scheldewater. Herstel- en afdekwerkzaamheden blijven daarbij nodig en de kosten daarvan illustreren dat men beter meteen kan kiezen voor een natuurvriendelijk en duurzaam alternatief.

Sdo roept op tot waakzaamheid, want herstel- en afdekwerkzaamheden zijn geen legitimatie voor verder grootschalig gebruik van hoogovenafval in beide Scheldes.

Sdo vindt dat bij toekomstige vooroeververstevigingen het principe “building with nature” absoluut de leidraad moet zijn. Per locatie kan gekozen worden voor een oplossing die het karakter van het oorspronkelijke onderwaterlandschap maximaal benadert. Daarmee vermijden we de eftelingisering van de onderwaterwereld.

Interview SDO Vara's Vroege Vogels 19 december 2010