Nieuws

Voorbarige conclusies Provincie Zeeland over effecten staalslakken

9 February 2011

Uit een persuiting blijkt dat de Provincie Zeeland aan de hand van voorlopige onderzoeksgegevens concludeert dat het gebruik van staalslakken nauwelijks risico’s vormt voor de flora en fauna in de Oosterschelde. De Provincie Zeeland baseert haar conclusies op recent onderzoek dat in opdracht van RWS heeft plaatsgevonden.
Sdo vindt die conclusies erg voorbarig.
Sdo vindt het bemoedigend dat RWS eindelijk onderzoek laat doen naar de effecten van het grootschalige gebruik van hoogovenslakken in de Oosterschelde. Sdo merkt op dat dit onderzoek veel eerder had moeten plaatsvinden.
Sdo wijst op het feit dat genoemd onderzoek kleinschalig van opzet was en nog navolging krijgt, waarbij nadrukkelijker gekeken wordt naar de lange termijn effecten.
Met name de opeenhoping van stoffen, waarvan sprake is als de concentratie van de betrokken stof in een organisme hoger is dan in het omringend milieu, blijft onvoldoende onderzocht. Zodoende blijft onduidelijk wat de risico’s van het gebruik van staalslakken inhouden.
Om die reden vindt Sdo de persuitingen van de Provincie Zeeland voorbarig.

BRON