Nieuws

Commissie Mans: Provincie Zeeland faalt bij Thermphos.

26 February 2011

In Zeeland heerst al langer onrust over de uitstoot van fosforproducent Thermphos. Uit metingen is vastgesteld dat het bedrijf regelmatig de toegestane hoeveelheid schadelijke stoffen overschrijdt. Dioxine en zware metalen spelen daarbij een kwalijke rol.
De SP, het CDA, de PvdA en de Partij voor Zeeland riepen op tot een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid. Inmiddels is dit onderzoek door de Commissie Mans afgerond en werden de bevindingen gepubliceerd en die liegen er niet om.

De provincie is er niet in geslaagd om Thermphos te dwingen tot snelle verbeteringen. De problemen blijven niet beperkt tot het geval Thermphos, constateert Mans. Hij maakt zich zorgen over de veiligheid in de hele provincie. De commissie vindt dat het provinciebestuur onvoldoende laat merken dat het doordrongen is van het besef van de zwaarte van de industrie in de provincie en en de risico's die daarbij horen. De provincie is te dienstbaar geweest, vindt Mans: de balans tussen het bedrijfsbelang en het maatschappelijk belang is te ver doorgeslagen in de richting van Thermphos. Bovendien twijfelt de commissie of de provincie wel ambtenaren in huis heeft met genoeg kennis over volksgezondheid, toxicologie en medische milieukunde.

In dat licht kunnen we de recente persuiting van de Provincie Zeeland plaatsen, waarin men aan de hand van zéér voorlopige en beperkte onderzoeksgegevens meende te moeten concluderen dat het gebruik van staalslakken nauwelijks risico’s vormde voor de flora en fauna in de Oosterschelde. Betrokken ambtenaren wekken daarmee de schijn dat men ook ten aanzien van het grootschalig gebruik van hoogovenslakken dienstbaar is jegens RWS. Men dient daarentegen méér kritische vragen te stellen over de lange termijn effecten van deze hoogovenslakken die -wrang genoeg- grotendeels van Thermphos afkomstig zijn.
 

BRON