Nieuws

Stichting de Oosterschelde

11 April 2011

Duurzaam en natuurvriendelijk materiaalgebruik
Sdo wil een waardevolle bijdrage leveren aan de discussie rondom materiaalgebruik bij dijk- en oeververstevigingen. De houdbaarheidsdatum van hoogovenafval is overschreden. Rws moet daarmee stoppen. Sdo pleit daarom voor het gebruik van duurzaam en natuurvriendelijk materiaal. Sdo vindt dat het rentmeesterschap van een nationaal park inhoudt dat niet alleen gekeken wordt naar de prijsstelling van het materiaal. Het materiaalgebruik moet veilig zijn en getuigen van een gedegen visie op de unieke kwaliteiten van de Oosterscheldebodem.

Groene etalage
Sdo stelt dat Rws de Oosterschelde als haar ‘groene etalage’ moet inrichten. Waterbouwkundige expertise geschoeid op een duurzame en natuurvriendelijke leest heeft de toekomst èn exportpotentie. Bovendien zal die ‘groene etalage’ een steeds grotere aantrekkingskracht hebben op recreanten, duikers, watersporters en natuurliefhebbers. Dat is goed nieuws voor de Zeeuwse economie.

Structureel onderzoek
Sdo wil dat er structureel onderzoek gedaan wordt naar de lange termijn effecten van staalslakken. Het resultaat van kortstondig en beperkt onderzoek zegt weinig over de lange termijn. Een onderzoek naar -bijvoorbeeld- de effecten van rookgedrag beperkt zich immers niet tot het verrichten van metingen na het roken van drie sigaretten.