Nieuws

Passende beoordeling zwijgt in alle talen over hoogovenslakken?

4 November 2009

Voor de vooroeverversterking [o.a. met staal- en fosforslakken] van de dijken langs de Ooster- en Westerschelde, heeft RWS vergunning gekregen van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. De vergunning is mede verleend op de door RWS opgestelde “passende beoordeling”. Dit werkstuk dateert (al) uit 2008 en luistert naar de titel: Passende Beoordeling Steenbestortingen Vooroeververdediging Oosterschelde Locaties Schelphoek, Cauwersinaag en Zuidhoek. De woorden staalslakken, fosforslakken en/of hoogovenslakken worden echter niet genoemd in de passende beoordeling. Men spreekt van "lading" en "materiaal" als het gaat over het te gebruiken opvulmateriaal. Ook wordt gesproken over "het type materiaal dat door de aannemer wordt ingezet". Of: "met steenachtig materiaal. Hier bovenop komt een erosiebestendige toplaag met granulaat variërend van 40 tot 200 mm". (...) M.a.w. het is voor de leden van Gedeputeerde Staten onmogelijk geweest om hun oordeel over de effecten van het grootschalige gebruik van staal- en fosforslakken in onze Scheldewateren te baseren op de informatie in deze passende beoordeling (…)