Nieuws

Sdo in hoger beroep

11 April 2011

Ons beroep tegen de stort van staalslakken werd afgewezen. De rechtbank was van oordeel dat de Staatssecretaris terecht weigert om handhavend op te treden tegen het storten van staalslakken in de Oosterschelde. Sdo gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Onderzoeksinstituut Imares heeft in opdracht van Rws kleinschalig onderzoek verricht en daarover een rapport gepubliceerd. De rechtbank heeft dit rapport ingezien. Uit dit rapport kan niet zondermeer worden opgemaakt welke effecten er door het storten van staalslakken kunnen of zullen optreden en wat dit betekent op de middellange en lange termijn voor natuur en voedselveiligheid. Er is geen onderzoek verricht naar het accumulatieproces op iedere hogere trap van de voedselketen. De effecten voor dieren bovenaan de voedselketen zijn onbekend. Sdo vindt dat de rechtbank daar geen tot onvoldoende oog voor heeft gehad.

Sdo zet zich blijvend in om Rws er toe te bewegen nauwgezet onderzoek te laten verrichten vóórdat er wordt overgegaan tot grootschalige stort van staalslakken. Sdo zal Rws blijvend aanspreken om te kiezen voor een ecologisch verantwoorde uitvoering van alle werkzaamheden voor de dijkverbetering. Sdo roept iedereen met hart voor de Oosterschelde op om ons daarbij te steunen!