Nieuws

Speerpunten Sdo

11 August 2011

Sdo strijdt voor een schone en duurzame Oosterschelde, waar gebruik, ontwikkeling, bescherming en beheer dynamisch samengaan. Voor de komende tijd heeft Sdo drie speerpunten geformuleerd:

1) 'Building with Nature' (ecodynamisch ontwikkelen en ontwerpen)
Sdo pleit voor een duurzame ontwikkeling van de waterbouwkundige infrastructuur. Sdo wil ‘Building with Nature’ oplossingen, zodat de natuur in het ontwikkel- en ontwerpproces het uitgangspunt vormt. Per locatie dient gekozen te worden voor een oplossing die het karakter van het oorspronkelijke onderwaterlandschap maximaal benadert. Sdo vindt dat er bij toekomstige waterbouwkundige werkzaamheden geen plaats is voor staalslakken, zolang onduidelijk is welke effecten deze op de lange termijn zullen hebben voor plant en dier.

2) Refugia inrichten (in broedperioden)
Sdo pleit in het belang van de biodiversiteit en de duurzaamheid voor de inrichting van bescheiden refugia (toevluchtsoorden) in het Nationaal Park Oosterschelde. Locaties die bijvoorbeeld van belang zijn voor sepia, pijlinktvis en zeepaardje moeten worden aangewezen als refugium. Zeker in de broedperiode.

3) Duurzame visserij in de Oosterschelde
Alleen duurzame visserij heeft de toekomst. Sdo vindt dat niet duurzame visserijmethoden in het Nationaal Park Oosterschelde moeten worden uitgebannen. Sleepnetvisserij en warrelnetten zijn bijvoorbeeld geen duurzame visserijmethoden. Sdo voor een schone en duurzame Oosterschelde!
LINK