Nieuws

Rijkswaterstaat mag doorgaan met het grootschalig storten van hoogovenafval

28 March 2012

 Dit heeft de Raad van State op woensdag 21 maart beslist in de hoger beroepszaak van Stichting de Oosterschelde.
Stichting de Oosterschelde vindt het onbegrijpelijk dat de Raad van State daarbij volledig voorbij gaat aan de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Imares.
Rijkswaterstaat heeft aan Imares opdracht gegeven om in 2010 een monitoring (onderzoek) uit te voeren naar effecten van staalslakken in de Oosterschelde. De uitkomsten van de monitoring werden op 22 september 2011 gepresenteerd te Middelburg. Uit de conclusies en aanbevelingen bleek zonneklaar dat het èchte onderzoek naar de langetermijneffecten nog in de kinderschoenen staat; daadwerkelijker onderzoek zal nog moeten plaatsvinden.
Stichting de Oosterschelde stelt dat er meer onderzoeksgegevens nodig zijn om vast te kunnen stellen welke effecten het storten van hoogovenafval heeft en vindt het onverantwoordelijk dat op deze wijze wordt omgegaan met een Natura2000-gebied.